Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 108
Biuletyn Polonistyczny
1976, Tom 19, Numer 1 (59)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykaz nominacji na profesorów. s. 1-2
Wykaz prac habilitacyjnych i doktorskich. s. 2-14
Nagrody naukowe za prace opublikowane przez IBL. s. 14-15
Streszczenia prac doktorskich Maria Cieśla Mieczysław Dąbrowski Halina Floryńska-Lalewicz Krystyna Galon-Kurkowa Ludwika Jazukiewicz-Osełkowska Maria Jędrychowska Janusz Kapuścik Jakub Zdzisław Lichański Stanisław Morawski Józef Opalski Danuta Piwowarska Bogdan Pięczka Bolesław Pękala Dobrochna Ratajczak Maria Małgorzata Szpakowska Jan Witan Barbara Wysocka Sławomir Świontek Walter M. Żebrowski s. 16-75
Kazimierz Wyka Jerzy Kwiatkowski s. 78-82
Kamila Rudzińska Janusz Lalewicz s. 82-84
Zofia Makowiecka Maria Dernałowicz s. 84-87
Aleksander Bereza Aleksander Wit Labuda s. 91-94
Jan Zygmunt Jakubowski Jadwiga Zacharska s. 94-96
Wprowadzenie Janusz Sławiński s. 97-100
Badania nad literaturą polską doby renesansu Jerzy Ziomek s. 115-125
Badania nad literaturą polską okresu baroku Teresa Michałowska s. 125-138
"Z zagadnień dyskursywności narracji", Janusz Barczyński, "Acta Universitatis Wratislaviensis" nr 200, "Prace Literacki" XV, Wrocław 1973 : [recenzja] Ewa Rodé Janusz Barczyński (aut. dzieła rec.) s. 139
"Tekst literacki wobec tekstu-wzorca", Teresa Cieslikowska, "Acta Universitatis Lodziensis", Nauki Humanistyczno-Społeczne nr 2, Łódź 1975 : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Teresa Cieslikowska (aut. dzieła rec.) s. 139
"Dwa Kleinerowskie schematy budowy dzieła literackiego. (Uwagi hermeneutyczne-porównania-analizy)", Stanisław Dąbrowski, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1975) : [recenzja] Ewa Rodé Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 141
"Między empirią a konstrukcją w >>prozie w dżinsach<<", Aleksander Flaker, "Ruch Literacki" nr 4 (1975) : [recenzja] Marian Płachecki Aleksander Flaker (aut. dzieła rec.) s. 141
"Świadectwa i style odbioru", Michał Głowiński, "Teksty" nr 3 (1975) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 143
"Arcydzieło w horyzoncie oczekiwań odbiorcy", Ryszard Handke, "Ruch Literacki" nr 4 (1975) : [recenzja] Marian Płachecki Ryszard Handke (aut. dzieła rec.) s. 143
"Problematyka >>Żółtego krzyża<< Andrzeja Struga", Janina Hasiec, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska" vol.XXVIII, sectio F (1973) : [recenzja] Hanna Filipkowska Janina Hasiec (aut. dzieła rec.) s. 145
"Autentyzm radiowy jako kategoria estetyczna", Michał Kaziów, "Miesięcznik Literacki" nr 9 (1975) : [recenzja] Hanna Filipkowska Michał Kaziów (aut. dzieła rec.) s. 145
"Czas w prozie strumienia świadomości. Analiza >>Ulissesa<< Jamesa Joyce'a oraz >>Wściekłości i wrzasku<< i >>Kiedy umieram<< Williama Faulknera", Zbigniew Lewicki, Warszawa 1975 : [recenzja] Marian Płachecki Zbigniew Lewicki (aut. dzieła rec.) s. 147
"Funkcje i motywacje elementów warsztatowych w strukturze powieści", Bożena Marczewska, "Acta Universitatis Lodziensis", Nauki Humanistyczno-Społeczne nr 2, Łódź 1975 : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Bożena Marczewska (aut. dzieła rec.) s. 147
"Dramaturgia dziennika radiowego", Marian Płachecki, "Dialog" nr 7 (1975) : [recenzja] Marian Płachecki Marian Płachecki (aut. dzieła rec.) s. 149
"O narracji filmowej w kontekście współczesnych badań teoretycznofilmowych", Jan Rek, "Acta Universitatis Lodziensis", Nauki Humanistyczno-Społeczne nr 2, Łódź 1975 : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Jan Rek (aut. dzieła rec.) s. 149
"Uwagi o rozważaniach Romana Ingardena", Andrzej Starzyński, "Acta Universitatis Lodziensis", Nauki Humanistyczno-Społeczne nr 2, Łódź 1975 : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Andrzej Starzyński (aut. dzieła rec.) s. 151
"Funkcja tytułu w dziele literackim", Andrzej Stoff, "Zeszyty Naukowe UMK", Filologia Polska XI, z.66, Toruń 1975 : [recenzja] Barbara Więzik Andrzej Stoff (aut. dzieła rec.) s. 151
"Liryka pejzażowa i >>pejzaż wewnętrzny<<", Grażyna Szymczyk, "Acta Universitatis Lodziensis", Nauki Humanistyczno-Społeczne nr 2, Łódź 1975 : [recenzja] Łucja Ginko Grażyna Szymczyk (aut. dzieła rec.) s. 153
"Literatura, nauka, prognozy", Jan Trzynadlowski, "Litteraria" VII (1975) : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 153
"Widowisko telewizyjne jako przedmiot badań naukowych", Pola Wert, "Acta Universitatis Lodziensis", Nauki Humanistyczno-Społeczne nr 2, Łódź 1975 : [recenzja] Barbara Więzik Pola Wert (aut. dzieła rec.) s. 155
"Gra ze strachem. Fantastyka grozy", Marek Wydmuch,Warszawa 1975 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Marek Wydmuch (aut. dzieła rec.) s. 155
"Ludzkiemu tętnu", Stanisław Barańczak, "Twórczość" nr 10 (1975) : [recenzja] Marek Gumkowski Stanisław Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 157
"Kto był właściwym autorem rozdziału poświęconemu Dostojewskiemu w książce Szymona Tokarzewskiego >>Siedem lat katorgi<<", Zofia Bobowicz-Potocka, "Przegląd Humanistyczny" nr 8 (1975) : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Zofia Bobowicz-Potocka (aut. dzieła rec.) s. 157
"Dziennik ze straconych złudzeń", Tomasz Burek, "Twórczość" nr 9 (1975) : [recenzja] Małgorzata Masalska Tomasz Burek (aut. dzieła rec.) s. 159
"O sprawiedliwość dla Nałkowskiego", Tomasz Burek, "Twórczość" nr 8 (1975) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Tomasz Burek (aut. dzieła rec.) s. 159
">>Nienasycenie<< S.I. Witkiewicza a powieść młodopolska", Irena Burzacka, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XI, z.66, Toruń 1975 : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Irena Burzacka (aut. dzieła rec.) s. 161
"Z dziejów chłopskiej prasy literackiej w dwudziestoleciu międzywojennym. (>>Wieś-Jej pieśń<< - >>Nowa Wieś<< - >>Nurty<<) ", Edward Chudziński, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej" XIII (1975) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Edward Chudziński (aut. dzieła rec.) s. 161
"Gombrowicz- Sarmata kontestujący", Stefan Chwin, "Ruch Literacki" nr 4 (1975) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Stefan Chwin (aut. dzieła rec.) s. 163
"Uwagi o wymowie w stylistykach pozytywizmu", Halina Cieślakowa, "Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Prace Historycznoliterackie" 3, Gdańsk 1974 : [recenzja] Małgorzata Masalska Halina Cieślakowa (aut. dzieła rec.) s. 163
"Polemika Witkacego z recenzentami >>Pożegnania jesieni<<", Janusz Degler, "Acta Universitatis Wratislaviensis" nr 200, "Prace Literackie" XV, Wrocław 1973 : [recenzja] Halina Gacowa Janusz Degler (aut. dzieła rec.) s. 165
"Niektóre aspekty zagadnienia czasowości w >>Bramach raju<< Jerzego Andrzejewskiego", Barbara Domańska, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XI, z.66, Toruń 1975 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Barbara Domańska (aut. dzieła rec.) s. 165
"Władysław Orkan. Opowieść biograficzna", Józef Dużyk, Warszawa 1975 : [recenzja] Hanna Filipkowska Józef Dużyk (aut. dzieła rec.) s. 167
"Wcielenia narratora w >>Górach nad czarnym morzem<< Wilhelma Macha", Aleksander Fiut, "Ruch Literacki" nr 4 (1975) : [recenzja] Marian Płachecki Aleksander Fiut (aut. dzieła rec.) s. 167
"Język starotoruńskiego przekładu dzieła Andrzeja Frycza Modrzewskiego >>De Republica emendanda<<. (System fleksyjny)", Irena Galster, Warszawa 1975 : [recenzja] Irena Galster Irena Galster (aut. dzieła rec.) s. 169
"Poezja walką. (Z problemów poetyk >>Ziemi na lewo<< i >>Trzech salw<<)", Grzegorz Gazda, "Acta Universitatis Lodziensis", Nauki Humanistyczno-Społeczne nr 2, Łódź 1975 : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Grzegorz Gazda (aut. dzieła rec.) s. 169
">>Popioły<< Stefana Żeromskiego. Nowoczesna powieść historyczna przełomu wieków", Hanna Gosk, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 (1975) : [recenzja] Małgorzata Masalska Hanna Gosk (aut. dzieła rec.) s. 171
"Opowieść wspomnieniowa w zapiskach Lucjana Malinowskiego", Janina Hajduk, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Historia Literatury XIII, Opole 1975 : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Janina Hajduk (aut. dzieła rec.) s. 171
"Regionalizm w twórczości Józefa Jedlicza. (Nowele, fragment dramatu >>Złe roki<<)", Władysław Hendzel, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Historia Literatury XII, Opole 1974 : [recenzja] Joanna Łuczyńska Władysław Hendzel (aut. dzieła rec.) s. 173
"Wokół >>Nowenny<< Jana Lemańskiego", Władysław Hendzel, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Historia Literatury XIII, Opole 1975 : [recenzja] Marek Gumkowski Władysław Hendzel (aut. dzieła rec.) s. 173
"Szkice krytyczne", Zdzisław Hierowski, Katowice 1975 : [recenzja] Marian Płachecki Zdzisław Hierowski (aut. dzieła rec.) s. 175
"Ewolucja narracji w międzywojennych powieściach Zofii Nałkowskiej", Krystyna Jakowska, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XI, z.66, Toruń 1975 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Krystyna Jakowska (aut. dzieła rec.) s. 175
"Kazimierz Brodziński-pionier folklorystyki słowiańskiej w Polsce. (Stan badań i postulaty)", Milica Jabóbiec-Semkowowa, "Acta Universitatis Wratinslaviensis" nr 200, "Prace Literackie" XV, Wrocław 1973 : [recenzja] Hieronim Chojnacki Milica Jakóbiec-Semkowowa (aut. dzieła rec.) s. 177
"Dalsze dzieje Awangardy", Stanisław Jaworski, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej" XIII (1975) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Stanisław Jaworski (aut. dzieła rec.) s. 179
"Narracyjna anarchia i autotematyzm. (O powieści J. Iwaszkiewicza >>Hilary, syn buchaltera<<)", Maria Jędrychowska, "Ruch Literacki" nr 4 (1975) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Maria Jędrychowska (aut. dzieła rec.) s. 179
">>Nad biegiem małym żywota<< Macieja Stryjkowskiego", Marian Kaczmarek, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Historia Literatury XIII, Opole 1975 : [recenzja] Joanna Łuczyńska Marian Kaczmarek (aut. dzieła rec.) s. 181
"Z problematyki konstrukcji przestrzeni w dramatach Słowackiego", Stanisław Kaszyński, "Acta Universitatis Lodziensis", Nauki Humanistyczno-Społeczne nr 2, Łódź 1975 : [recenzja] Hieronim Chojnacki Stanisław Kaszyński (aut. dzieła rec.) s. 183
"Wierszowana suplika chłopów kowieńskich z końca XVIII w.", Anna Kaupuż, Andrzej Litwornia, "Acta Universitatis Wratislaviensis" nr 200, "Prace Literackie" XV, Wrocław 1973 : [recenzja] Teresa Lancholc Anna Kaupuż (aut. dzieła rec.) Andrzej Litwornia (aut. dzieła rec.) s. 183
"Jedna czy dwie poetyki Jana Andrzeja Morsztyna", Jadwiga Kotarska, "Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Prace Historycznoliterackie" 3, Gdańsk 1974 : [recenzja] Teresa Lancholc Jadwiga Kotarska (aut. dzieła rec.) s. 185
"Kształtowanie się publicystyki staropolskiej", Edmund Kotarski, "Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Prace Historycznoliterackie" 3, Gdańsk 1974 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Edmund Kotarski (aut. dzieła rec.) s. 185
"Komedia nierozumu i obłąkania", Alina Kowalczykowa, "Miesięcznik Literacki" nr 9 (1975) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 187
"Widzenie w biały dzień. O >>Romantyczności<< Mickiewicza", Alina Kowalczykowa, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1975) : [recenzja] Mieczysław Czajko Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 187
"Precjoza Morsztynowskie (II)", Leszek Kukulski, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 (1975) : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Leszek Kukulski (aut. dzieła rec.) s. 189
"Precjoza Morsztynowskie (III)", Leszek Kukulski, "Przegląd Humanistyczny" nr 8 (1975) : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Leszek Kukulski (aut. dzieła rec.) s. 191
"Włodzimierz Spasowicz. Zarys monograficzny", Janina Kulczycka-Saloni, Wrocław 1975 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 191
"Notatki o poezji i krytyce", Jerzy Kwiatkowski, Kraków 1975 : [recenzja] Ewa Rodé Jerzy Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 193
"Z problematyki relacji osobowych w poezji stanisławowskiej. Rola adresata (na przykładzie wierszy do Naruszewicza)", Przemysława Matuszewska, "Acta Universitatis Wratislaviensis" nr 200, "Prace Literackie" XV, Wrocław 1973 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Przemysława Matuszewska (aut. dzieła rec.) s. 195
"Dzienniki. I. 1899-1905", Zofia Nałkowska, Warszawa 1975 : [recenzja] Aniela Piorunowa Zofia Nałkowska (aut. dzieła rec.) s. 197
"Zabiegi Jana Augustyna Kisielewskiego wokół wydania >>Sonaty<<", Piotr Obrączka, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Historia Literatury XIII, Opole 1975 : [recenzja] Maria Prussak Piotr Obrączka (aut. dzieła rec.) s. 199
"Opowiadanie i semiotyka. O polskiej nowelistyce współczesnej", Bogdan Owczarek, Wrocław 1975 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Bogdan Owczarek (aut. dzieła rec.) s. 203
"Początki recepcji Majakowskiego w Polsce (1919-1923)", Witold Parniewski, "Zeszyty Naukowe UŁ", Filologia Rosyjska z.97, Łódź 1973 : [recenzja] Barbara Więzik Witold Parniewski (aut. dzieła rec.) s. 205
"Pisarze i krytycy. Z recepcji nowożytnej literatury rosyjskiej w Polsce", Pod red. B. Galstera, J. Kamionkowej, K. Sierockiej, przy współudziale A. Piorunowej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975 : [recenzja] Aniela Piorunowa s. 207
"Wokół komizmu w twórczości Mikołaja Reja", Teresa Podgórska, "Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Prace Historycznoliterackie" 3, Gdańsk 1974 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Teresa Podgórska (aut. dzieła rec.) s. 209
"Zapomniana powieść Poli Gojawiczyńskiej >>Słupy ogniste<<", Adela Pryszczewska-Kozołub, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Historia Literatury XIII, Opole 1975 : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Adela Pryszczewska-Kozołub (aut. dzieła rec.) s. 211
"Rodowód >>góry odosobnienia<<. (Przyczynek do aksjologii poetyckiej Mirona Białoszewskiego)", Henryk Pustkowski, "Acta Universitatis Lodziensis", Nauki Humanistyczno-Społeczne nr 2, Łódź 1975 : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Henryk Pustkowski (aut. dzieła rec.) s. 213
"Wacław Nałkowski wobec pisarzy współczesnych", Roman Rosiak, Lublin 1974 : [recenzja] Hanna Filipkowska Roman Rosiak (aut. dzieła rec.) s. 213
"Stanisława Brzozowskiego >>Legenda Młodej Polski<< na tle epoki", Cezary Rowiński, Wrocław 1975 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Cezary Rowiński (aut. dzieła rec.) s. 215
">>Tyrteusz Wielki<< Norwida", Stefan Sawicki, "Teksty" nr 3 (1975) : [recenzja] Małgorzata Masalska Stefan Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 215
"Dwie sztuki ludowe Adolfa Dygasińskiego", Stefan Smak, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Historia Literatury XIII, Opole 1975 : [recenzja] Maria Prussak Stefan Smak (aut. dzieła rec.) s. 217
"Ludowość w utworach Sewera Maciejewskiego", Stefan Smak, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Historia Literatury XII, Opole 1974 : [recenzja] Mieczysław Czajko Stefan Smak (aut. dzieła rec.) s. 217
"Polskie powieści o bułgarskich walkach wyzwoleńczych drugiej połowy XIX w.", Wanda Smochowska-Petrowa, "Pamiętnik Słowiański" XXV (1975) : [recenzja] Hanna Filipkowska Wanda Smochowska-Petrowa (aut. dzieła rec.) s. 219
"Wprowadzenie do >>Sonaty widm<<", Lech Sokół, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 (1975) : [recenzja] Hanna Filipkowska Lech Sokół (aut. dzieła rec.) s. 219
"Problematyka życia literackiego XVIII i XIX w. we współczesnych publikacjach", Halina Stankowska, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Historia Literatury XIII, Opole 1975 : [recenzja] Hieronim Chojnacki Halina Stankowska (aut. dzieła rec.) s. 221
"Krytyka o pierwszych utworach Stanisława Lema", Andrzej Stoff, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XI, z.66, Toruń 1975 : [recenzja] Łucja Ginko Andrzej Stoff (aut. dzieła rec.) s. 221
">>Pieśni Niemotworza<< Emila Zegadłowicza", Władysław studencki, "Przegląd Humanistyczny" nr 8 (1975) : [recenzja] Mieczysław Czajko Władysław Studencki (aut. dzieła rec.) s. 223
"O tendencjach rozwojowych poezji społecznie zaangażowanej", Leszek Szaruga, "Miesięcznik Literacki" nr 8 (1975) : [recenzja] Ewa Rodé Leszek Szaruga (aut. dzieła rec.) s. 223
"O tragedii Norwida", Sławomir Świontek,"Acta Universitatis Lodziensis", Nauki Humanistyczno-Społeczne nr 2, Łódź 1975 : [recenzja] Maria Prussak Sławomir Świontek (aut. dzieła rec.) s. 225
"Dlaczego >>klasycy<<? Próba interpretacji poezji Z. Herberta", Konrad Wiktor Tatarowski, "Acta Universitatis Lodziensis", Nauki Humanistyczno-Społeczne nr 2, Łódź 1975 : [recenzja] Łucja Ginko Konrad Wiktor Tatarowski (aut. dzieła rec.) s. 225
"Bohater romantycznej powieści poetyckiej", Marian Ursel, "Acta Universitatis Wratislaviensis" nr 200, "Prace Literackie" XV, Wrocław 1973 : [recenzja] Hieronim Chojnacki Marian Ursel (aut. dzieła rec.) s. 227
"Jan Kochanowski w >>szkole<< pseudoklasyków", Wacław Walecki, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej" XIII (1975) : [recenzja] Małgorzata Masalska Wacław Walecki (aut. dzieła rec.) s. 227
">>Na zdrowie<< Jana Kochanowskiego- fraszka o wartości", Marian Wańczkowski, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Historia Literatury XIII, Opole 1975 : [recenzja] Barbara Więzik Marian Wańczkowski (aut. dzieła rec.) s. 229
"Sztuka a rzeczywistość (o programie literackim grupy >>Żagary<<)", Adam Wierciński, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Historia Literatury XIII, Opole 1975 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Adam Wierciński (aut. dzieła rec.) s. 229
"W kręgu literatury polski ludowej", praca zbiorowa pod red. M. Stępnia, Kraków 1975 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska s. 231
">>Niedobra miłość<< - romans sentymentalny", Bogdan Wojciechowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 8 (1975) : [recenzja] Marian Płachecki Bogdan Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 231
">>Lewar<<. 1933-1936. (Zarys monograficzny)", Krzysztof Woźniakowski, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej" XIII (1975) : [recenzja] Krystyna Sierocka Krzysztof Woźniakowski (aut. dzieła rec.) s. 233
"Koneksje artystyczne Fredrów", Bogdan Zakrzewski, "Acta Universitatis Wratislaviensis" nr 200, "Prace Literackie" XV, Wrocław 1973 : [recenzja] Halina Gacowa Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 233
"Literacka legenda o Wernyhorze", Franciszek Ziejka, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej" XIII (1975) : [recenzja] Małgorzata Masalska Franciszek Ziejka (aut. dzieła rec.) s. 235
"Humor i komizm w wierszach Janiny Porazińskiej", Bogusław Żórakowski, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Historia Literatury XIII, Opole 1975 : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Bogusław Żórakowski (aut. dzieła rec.) s. 235
"Studia bibliologiczne. Wybór tekstów", Aleksander Birkenmajer, Wrocław 1975 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Aleksander Birkenmajer (aut. dzieła rec.) s. 237
"Koncepcje teatralne Iwo Galla. Scena >>Białej ściany<<", Urszula Aszyk-Milewska, "Acta Universitatis Lodziensis", Nauki Humanistyczno-Społeczne nr 2, Łódź 1975 : [recenzja] Maria Prussak Urszula Aszyk-Milewska (aut. dzieła rec.) s. 237
"Teatr w Polsce Ludowej", August Grodzicki, Roman Szydłowski, Warszawa 1975 : [recenzja] Maria Prussak August Grodzicki (aut. dzieła rec.) Roman Szydłowski (aut. dzieła rec.) s. 239
"Wśród autorów i książek", Władysław Grzelak, Warszawa 1975 : [recenzja] Aniela Piorunowa Władysław Grzelak (aut. dzieła rec.) s. 239
"Z dziejów pantomimy, czyli Pałac Zaczarowany", Janina Hera, Warszawa 1975 : [recenzja] Maria Prussak Janina Hera (aut. dzieła rec.) s. 241
"Początki teatru amatorskiego w Łodzi", Anna Kuligowska, "Acta Universitatis Lodziensis", Nauki Humanistyczno-Społeczne nr 2, Łódź 1975 : [recenzja] Maria Prussak Anna Kuligowska (aut. dzieła rec.) s. 241
"Wiedza o literaturze na użytek szkoły", Jerzy Paszek, "Teksty" nr 3 (1975) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Jerzy Paszek (aut. dzieła rec.) s. 243
"Wyliczanki polskie", Krystyna Pisarkowa, Wrocław 1975 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Krystyna Pisarkowa (aut. dzieła rec.) s. 243
"Interpretacje filmowego >>Wesela<< w reżyserii A.Wajdy", Mirosława Salska, "Acta Universitatis Lodziensis", Nauki Humanistyczno-Społeczne nr 2, Łódź 1975 : [recenzja] Barbara Więzik Mirosława Salska (aut. dzieła rec.) s. 245
"Wokół zagadnień publicystyki literackiej", Red. J. Konieczny, Warszawa-Poznań 1974 : [recenzja] Barbara Koblik s. 245
"Historia teatrów ludowych. Polskie zespoły zawodowe 1898-1914", Maria Wostek, Wrocław 1975 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Maria Wostek (aut. dzieła rec.) s. 247
"Archiwum rodzinne Korzeniowskich w zbiorach Biblioteki PAN w Krakowie", Jerzy Zdrada, "Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie" R.XX (1974) : [recenzja] Małgorzata Masalska Jerzy Zdrada (aut. dzieła rec.) s. 247