Znaleziono 21 artykułów

Janusz Degler

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stanisław Ignacy Witkiewicz Janusz Degler Zofia Lesińska (tłum.) s. 7-11
La théorie théâtrale de Witkacy Janusz Degler Hubert Krzyżanowski (tłum.) s. 45-67
"Witkacy w teatrze międzywojennym", Janusz Degler, Warszawa 1973 : [recenzja] Marian Rawiński Janusz Degler (aut. dzieła rec.) s. 124
Ten straszny Witkacy Emil Orzechowski Janusz Degler (aut. dzieła rec.) s. 132-135
Listy Stanisława Ignacego Witkiewicza do Kazimierza Czachowskiego Janusz Degler s. 133-149
"Obrazy narodowe w dramacie i teatrze", Dobrochna Ratajczak, red. nauk. Janusz Degler, Wrocław 1994 : [recenzja] Rafał Węgrzyniak Janusz Degler (aut. dzieła rec.) Dobrochna Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 161-166
Bibliography Janusz Degler Zofia Lesińska (tłum.) s. 161-197
"Polemika Witkacego z recenzentami >>Pożegnania jesieni<<", Janusz Degler, "Acta Universitatis Wratislaviensis" nr 200, "Prace Literackie" XV, Wrocław 1973 : [recenzja] Halina Gacowa Janusz Degler (aut. dzieła rec.) s. 165
Jak powstało "Nienasycenie" Witkacego Janusz Degler s. 169-185
Listy Stanisława Ignacego Witkiewicza do Jerzego Eugeniusza Płomieńskiego Janusz Degler s. 187-232
Witkacy w Nowym Sączu : listy Stanisława Ignacego Witkiewicza do Heleny i Franciszka Maciaków Janusz Degler s. 187-213
"Sztuka teatru w systemie estetycznym Stanisława Ignacego Witkiewicza", Janusz Degler [w:] "Litteraria. Teoria Literatury-Metodologia-Kultura-Humanistyka", Wrocław 1971 : [recenzja] Ewa Szary Janusz Degler (aut. dzieła rec.) s. 203
"Witkacego podróż do tropików", Janusz Degler, "Literatura Ludowa", z. 3 (1974) : [recenzja] Marek Gumkowski Janusz Degler (aut. dzieła rec.) s. 213
"Debiut teatralny Witkacego", Janusz Degler, Wrocław 1970 : [recenzja] Izabela Jarosińska Janusz Degler (aut. dzieła rec.) s. 224
"Twórczość S.I. Witkiewicza na świecie. Próba bibliografii", Janusz Degler, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 (1977) : [recenzja] Leszek Hendzel Janusz Degler (aut. dzieła rec.) s. 226
"Istnienie poszczególne : Stanisław Ignacy Witkiewicz", Anna Micińska, oprac. Janusz Degler, Wrocław 2003 : [recenzja] Ewa Wąchocka Janusz Degler (aut. dzieła rec.) Anna Micińska (aut. dzieła rec.) s. 260-265
Anna Micińska (22 grudnia 1939 - 21 marca 2001) Janusz Degler s. 265-272
Aneks do korespondencji Stanisława Ignacego Witkiewicza z Jerzym Eugeniuszem Płomieńskim Janusz Degler s. 277-281
"Obecność Witkacego", Janusz Degler, "Dialog" nr 8 (1986) : [recenzja] Zofia Szczygielska Janusz Degler (aut. dzieła rec.) s. 290
O niedoszłej premierze "Gyubala Wahazara" Witkacego Janusz Degler s. 291-293
Zygmunt Falkowski (20 czerwca 1899 - 14 lutego 1965) [nekrolog] Janusz Degler s. 312-317