Znaleziono 3 artykuły

Leszek Hendzel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Twórczość S.I. Witkiewicza na świecie. Próba bibliografii", Janusz Degler, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 (1977) : [recenzja] Leszek Hendzel Janusz Degler (aut. dzieła rec.) s. 226
"W kręgu koncepcji bajkoznawczych Juliana Krzyżanowskiego", Izabella Bakraba, "Literatura Ludowa" nr 3 (1977) : [recenzja] Leszek Hendzel Izabella Bakraba (aut. dzieła rec.) s. 266
"Refleksje nad systematyką bajki polskiej Juliana Krzyżanowskiego", Janina Hajduk-Nijakowska, "Literatura Ludowa" nr 3 (1977) : [recenzja] Leszek Hendzel Janina Hajduk-Nijakowska (aut. dzieła rec.) s. 268