Znaleziono 18 artykułów

Mieczysław Czajko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Czas i przestrzeń w polskiej powieści współczesnej dojrzałego realizmu", Anna Martuszewska, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1975) : [recenzja] Mieczysław Czajko Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 84
"O polisemii >>Oziminy<< Berenta", Jerzy Paszek, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1975) : [recenzja] Mieczysław Czajko Jerzy Paszek (aut. dzieła rec.) s. 87
">>Ozimina<< a sprawa polska", Jan Prokop, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1975) : [recenzja] Mieczysław Czajko Janusz Prokop (aut. dzieła rec.) s. 89
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Koło Literacko-Artystyczne Litart. (1926-1935). Z życia literackiego na Uniwersytecie Jagiellońskim", Marian Stępień, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1975) : [recenzja] Mieczysław Czajko Marian Stępień (aut. dzieła rec.) s. 95
"Nieepickie powieści Tadeusza Konwickiego", Jan Walc, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1975) : [recenzja] Mieczysław Czajko Jan Walc (aut. dzieła rec.) s. 97
"Twórczość Choromańskiego wobec międzywojennego psychologizmu", Seweryna Wysłouch, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1975) : [recenzja] Mieczysław Czajko Seweryna Wysłouch (aut. dzieła rec.) s. 100
Pożegnanie Szefa Mieczysław Czajko s. 133-134
"Rodowód i zobowiązanie (kilka uwag o pisarstwie Juliana Marchlewskiego)", Jan Zygmunt Jakubowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 (1975) : [recenzja] Mieczysław Czajko Jan Zygmunt Jakubowski (aut. dzieła rec.) s. 163
"Stefan Żeromski", Jan Zygmunt Jakubowski, Warszawa 1975 : [recenzja] Mieczysław Czajko Jan Zygmunt Jakubowski (aut. dzieła rec.) s. 163
Wanda Łucznikowa (1900-1963) Mieczysław Czajko s. 163-166
"Egzystencjalizm w filozofii i literaturze" Wyd.2 zmien. i poszerz., Jerzy Kossak, Warszawa 1976 : [recenzja] Mieczysław Czajko Jerzy Kossak (aut. dzieła rec.) s. 166
"Materiały do dziejów Awangardy", Oprac. T. Kłak, "Archiwum Literackie" t.XX, Wrocław-warszawa-Kraków-Gdańsk 1975 : [recenzja] Mieczysław Czajko s. 179
"Widzenie w biały dzień. O >>Romantyczności<< Mickiewicza", Alina Kowalczykowa, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1975) : [recenzja] Mieczysław Czajko Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 187
"Historia prasy polskiej", Red.J.Łojek [T.1], Prasa polska w latach 1661-1864, Warszawa 1976 : [recenzja] Mieczysław Czajko s. 190
"Twórczość krytycznoliteracka Adama Grzymały-Siedleckiego. Rozprawa materiałowo-bibliograficzna", Jerzy Konieczny, Warszawa 1976 : [recenzja] Mieczysław Czajko Jerzy Konieczny (aut. dzieła rec.) s. 198
"Ludowość w utworach Sewera Maciejewskiego", Stefan Smak, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Historia Literatury XII, Opole 1974 : [recenzja] Mieczysław Czajko Stefan Smak (aut. dzieła rec.) s. 217
">>Pieśni Niemotworza<< Emila Zegadłowicza", Władysław studencki, "Przegląd Humanistyczny" nr 8 (1975) : [recenzja] Mieczysław Czajko Władysław Studencki (aut. dzieła rec.) s. 223
"Adam Mickiewicz i romantyczna filozofia historii Collège de France", Maria Wodzyńska, Warszawa 1976 : [recenzja] Mieczysław Czajko Maria Wodzyńska (aut. dzieła rec.) s. 242