Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 91
Biuletyn Polonistyczny
1984, Tom 27, Numer 2 (92)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Staropolszczyzna. s. 17-37
Oświecenie. s. 38-45
Romantyzm. s. 46-68
Pozytywizm. Młoda Polska. s. 69-94
Literatura współczesna. s. 95-141
Teoria literatury. s. 142-152
Folklorystyka. s. 153-155
Metodyka nauczania. s. 156-161
Indeks twórców Anna Grygo Agnieszka Pliszkiewicz s. 162-171
Wykaz instytucji i osób, od których otrzymano ankiety. s. 191-198
"Antologia poezji dziecięcej", Wybór i oprac. J.Cieslikowski, Komentarz uzup. i teksty przejrz.: G.Frydrychowicz, P.Matuszewska, Wyd.3, rozszerzone, Gdańsk 1983 : [recenzja] Katarzyna Głowacka s. 200
"Autor-podmiot literacki- bohater. Studia", Red. A.Martuszewska, J.Sławiński, Wrocław 1983 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska s. 200-202
"Słowo w piosence. Poetyka współczesnej piosenki estradowej", Anna Barańczak, Wrocław 1983 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Anna Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 202
"Wizja rewolucji w >>Zamku kaniowskim<< Seweryna Goszczyńskiego", Stanisław Barć, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Sectio F., vol. XXXV Joanna Wiszniewicz Stanisław Barć (aut. dzieła rec.) s. 204
"Wokół Lwa Tołstoja. III. Korespondencja J.Baudouina de Courtenay z Włodzimierzem Czertkowskim i jego wydawnictwem >>Swobodnoje Słowo<<", Bazyli Białokozowicz, "Slavia Orientalis" XXXI, z.1-2 (1982) : [recenzja] Ewa Pułka Bazyli Białokozowicz (aut. dzieła rec.) s. 206
"Nad pierwszymi inscenizacjami >>Róży<< Żeromskiego", Marek Białota, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" WSP w Krakowie z.72, Prace Historycznoliterackie VIII, Kraków 1980 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Marek Białota (aut. dzieła rec.) s. 206
"Bibliografia polskich prac z zakresu slawistyki. 1972-1981. Literaturoznawstwo", Oprac. J.Biesiada pod red. J.Czachowskiej, Warszawa 1983 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska s. 210
"Człowiek i historia w utworach dramatycznych Haliny Auderskiej", Tadeusz Budrewicz, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" WSP w Krakowie z.72, Prace Historycznoliterackie VIII, Kraków 1980 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Tadeusz Budrewicz (aut. dzieła rec.) s. 210
"Podróże staroświeckie. Impresje i szkice z wojaży po ZSRR", Tadeusz Chróścielewski, Łódź 1982 : [recenzja] Anna Bujnowska Tadeusz Chróścielewski (aut. dzieła rec.) s. 212
"Wstęp do barokowej poezji metafizycznej", Antoni Czyż, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 (1982) : [recenzja] Barbara Falęcka Antoni Czyż (aut. dzieła rec.) s. 214
"Gorycz i pasja", Mieczysław Dąbrowski, "Miesięcznik Literacki" nr 4 (1983) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Mieczysław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 216
"Ironia w liryce Ignacego Krasickiego", Roman Doktór, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1983) : [recenzja] Dorota Buchwald Roman Doktór (aut. dzieła rec.) s. 216
"Koncepcja literatury mesjanistycznej w prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza", Bogusław Dopart, "Ruch Literacki" z. 5 Joanna Wiszniewicz Bogusław Dopart (aut. dzieła rec.) s. 218
"O polskich filmach", Konrad Eberhardt, Wybór i wstęp: R.Koniczek, Warszawa 1982 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Konrad Eberhardt (aut. dzieła rec.) s. 218
"Równanie matematyczne, które niczemu nie służy i znika pod ziemią. O pisarstwie Mieczysława Piotrowskiego. Cz.II", Andrzej Falkiewicz, "Twórczość" z.1 (1983): [recenzja] Dorota Buchwald Andrzej Falkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 220
"Przeciw, czyli za", Marta Fik, Warszawa 1983 : [recenzja] Zofia Szczygielska Marta Fik (aut. dzieła rec.) s. 222
"Zbieżność konceptu >>Kata i łotra<< w >>Panu Jowialskim<< Aleksandra Fredry i w >>Momusie<<", Sławomir Folfasiński, "Ruch Literacki" z. 5 Dorota Buchwald Sławomir Folfasiński (aut. dzieła rec.) s. 222
"Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1970. T.2", Stanisław Frycie, Warszawa 1982 : [recenzja] Anna Bujnowska Stanisław Frycie (aut. dzieła rec.) s. 224
"Schematy schematyzmu", Joanna Godlewska, "Dialog" nr 4 (1983) : [recenzja] Zofia Szczygielska Joanna Godlewska (aut. dzieła rec.) s. 224
"Teatr w społeczeństwie", Andrzej Hausbrandt, Warszawa 1983 : [recenzja] Zofia Szczygielska Andrzej Hausbrandt (aut. dzieła rec.) s. 226
"Historia literatury polskiej w zarysie. T.1,2", Oprac. A.Wilkoń i in., Red. M.Stępień, A.Wilkoń, wyd.3, poszerz., Warszawa 1983 : [recenzja] Katarzyna Głowacka s. 228
"Oscar Wilde i moderne idee w jego dziełach", Jarosław Iwaszkiewicz, "Dialog" nr 9 (1983) : [recenzja] Zofia Szczygielska Jarosław Iwaszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 228
"Smuga światła. (Wspomnienia)", Mieczysław Jastrun, Warszawa 1983 : [recenzja] Anna Bujnowska Mieczysław Jastrun (aut. dzieła rec.) s. 230
"Epizod z życia artysty (>>Tarłówna<< Adama Krechowieckiego)", Antoni Jopek, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" WSP w Krakowie z.72, Prace Historycznoliterackie VIII, Kraków 1980 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Antoni Jopek (aut. dzieła rec.) s. 232
">>Błękitny kwiat<<. Almanach romantycznej poezji i prozy dla miłośników literatury na rok 1983", Janina Kamionka-Straszakowa, Kraków 1983 : [recenzja] Anna Bujnowska Janina Kamionka-Straszakowa (aut. dzieła rec.) s. 232
"Granice i pogranicze. Próby podziału literatury polskiej na okresy. Antologia", Janusz Kapuścik, Wojciech J. Podgórski, Warszawa 1983 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Janusz Kapuścik (aut. dzieła rec.) Wojciech J. Podgórski (aut. dzieła rec.) s. 234
"Wokół >>Piłsudskiego<< w >>Karmazynowym Poemacie<<", Józef Adam Kosiński, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1983) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Józef Adam Kosiński (aut. dzieła rec.) s. 234
"Opowieści kórnickie. Wyd.2", Marceli Kosman, Poznań 1983 : [recenzja] Anna Bujnowska Marceli Kosman (aut. dzieła rec.) s. 236
"Z pogranicza nauki o literaturze i językoznawstwa. Paremiologia Juliana Krzyżanowskiego", Włodzimierz Kowalski, "Przegląd Humanistyczny" nr 11 (1982) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Włodzimierz Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 236
"Poezja i eschatologia w liryce Jerzego Lieberta", Jan Krasicki, "Acta Universitatis Wratislaviensis", "Prace Literackie" XXII (1982) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Jan Krasicki (aut. dzieła rec.) s. 238
"Sylwetki polskich bibliologów", Stefan Kubów, Wrocław 1983 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Stefan Kubów (aut. dzieła rec.) s. 238
"Kultura skupisk polonijnych. Materiały z sympozjum zorg. przez BN oraz IN PAN. Radziejowice, 22 i 23 IV 1980", Oprac. nauk. C.S.Czarnik, K.Groniowski, Warszawa 1981 : [recenzja] Katarzyna Głowacka s. 240
"Rozważania o mecenacie", Andrzej Lam, "Miesięcznik Literacki" nr 9 (1982) : [recenzja] Dorota Buchwald Andrzej Lam (aut. dzieła rec.) s. 240
"Dramat intelektu. Biografia literacka Stanisławy Przybyszewskiej", Tomasz Lewandowski, Gdańsk 1982 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Tomasz Lewandowski (aut. dzieła rec.) s. 242
"Sarmacki Castiglione", Jakub Zdzisław Lichański, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 (1982) : [recenzja] Jan Tomkowski Jakub Zdzisław Lichański (aut. dzieła rec.) s. 242
"Bery i bojki śląskie", Stanisław Ligoń, Wybór i przedm.: C.kwiecień, oprac. edyt.:F.Pluta, Katowice 1982 : [recenzja] Anna Bujnowska Stanisław Ligoń (aut. dzieła rec.) s. 244
"Literatura polska i teatr w latach II wojny światowej. Bibliografia. T.1. Hasła A-O", Oprac. J.Czachowska, M.K.Maciejewska, T.Tyszkiewicz, Wrocław 1983 : [recenzja] Zofia Szczygielska s. 246
"Semiotyka filmu", Jurij Łotman, Tłum. z ros. J.Faryno, T.Miczka, Warszawa 1983 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Jurij Łotman (aut. dzieła rec.) s. 246
"Zawieyski?", Janusz Majcherek, "Dialog" nr 9 (1983) : [recenzja] Zofia Szczygielska Janusz Majcherek (aut. dzieła rec.) s. 248
"O Julianie Niemcewiczu opowieść biograficzna", Stefan Majchrowski, Warszawa 1982 : [recenzja] Anna Bujnowska Stefan Majchrowski (aut. dzieła rec.) s. 250
"Tatrzańskim szlakiem literatury. Szkice literackie", Jan Majda, Kraków 1982 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Jan Majda (aut. dzieła rec.) s. 250
"Poezja polska lat osiemdziesiątych XIX wieku w oczach krytyki (na podstawie prasy warszawskiej z lat 1880-1890)", Teresa Marciszuk, "Przegląd Humanistyczny" nr 11 (1982) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Teresa Marciszuk (aut. dzieła rec.) s. 252
">>Z Polski dawnej tworzę fantastyczną legendę<<", Julian Maślanka, "Ruch Literacki" z. 5 Joanna Wiszniewicz Julian Maślanka (aut. dzieła rec.) s. 252
">>Będę ja pierwszym w Polsce futurystą<<. (Wokół twórczości Juliana Tuwima)", Ryszard Matuszewski, "Miesięcznik Literacki" nr 3 (1983) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Ryszard Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 254
"W kręgu Maeterlincka. (O wczesnych dramatach Lucjana Rydla)", Stanisław Mrazek, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" WSP w Krakowie z.72, Prace Historycznoliterackie VIII, Kraków 1980 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Stanisław Mrazek (aut. dzieła rec.) s. 254
"Słowacki w oczach krytyka", Wojciech Natanson, Warszawa 1983 : [recenzja] Dorota Buchwald Wojciech Natanson (aut. dzieła rec.) s. 256
"Przemysław Zwoliński jako filozof wschodniosłowiański (1914-1981)", Florian Nieuważny, "Slavia Orientalis" XXXI (1982) : [recenzja] Ewa Pułka Florian Nieuważny (aut. dzieła rec.) s. 258
"Koncepcja zbiorowej zagłady. (Z zagadnień polskiej fantastyki naukowej)", Andrzej Niewiadomski, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 (1982) : [recenzja] Dorota Buchwald Andrzej Niewiadomski (aut. dzieła rec.) s. 258
"Okresy literackie", Praca zbiorowa, Red. J. Majda, Warszawa 1983 : [recenzja] Katarzyna Głowacka s. 260
"Artur Grotter-medium przeżyć narodu. Z dziejów recepcji twórczości plastycznej przez polskich pisarzy pozytywistycznych", Wiesław Olkusz, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska, z.21 (1982) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Wiesław Olkusz (aut. dzieła rec.) s. 260
"Korespondencja Aleksego Tołstoja i Karoliny Sayn-Wittgenstein", Jan Orłowski, "Slavia Orientalis" XXX (1981) : [recenzja] Ewa Pułka Jan Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 262
">>Maryna Mniszech<< Michała Sandomierskiego. Modernistyczny wariant stereotypu pięknej Polki w poezji rosyjskiej", Jan Orłowski, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Sectio F., vol. XXXV Joanna Wiszniewicz Jan Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 262
"Z manowców na prostą drogę. Szkice", Jan Bolesław Ożóg, Łódź 1983 : [recenzja] Jan Zieliński Jan Bolesław Ożóg (aut. dzieła rec.) s. 264
"Recepcja pisarstwa Stanisława Witkiewicza (po 1945 r.)", Zdzisław Piasecki, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska, z.21 (1982) : [recenzja] Dorota Buchwald Zdzisław Piasecki (aut. dzieła rec.) s. 264
"Język filmu. Wyd.2", Jerzy Płażewski, Warszawa 1982 : [recenzja] Jan Tomkowski Jerzy Płażewski (aut. dzieła rec.) s. 266
"Poeci dwudziestolecia międzywojennego. T.1-2", Red. I.Maciejewska, Warszawa 1982 : [recenzja] Barbara Marzęcka s. 268
"Problemy życia literackiego w Królestwie Polskim 2 połowy XIX wieku", Studia pod red. S.Frybesa, Wrocław 1983 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska s. 268
"Rzemiosło i natchnienie. Przyczynek do zagadnień języka artystycznego baroku", Leszek Pułka, "Acta Universitatis Wratislaviensis", "Prace Literackie" XXIII (1982) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Leszek Pułka (aut. dzieła rec.) s. 270
"U źródeł fascynacji Bolesława Leśmiana literaturą rosyjską", Elżbieta Smyczyńska, "Slavia Orientalis" XXXI (1982) : [recenzja] Ewa Pułka Elżbieta Smyczyńska (aut. dzieła rec.) s. 276
"Przestrzeń metafizyki, przestrzeń języka. Schulzowskie >>mateczniki<< sensu", Krzysztof Stala, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1983) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Krzysztof Stala (aut. dzieła rec.) s. 278
"Studia o metaforze. 2", Red. M.Głowiński, A.Okopień-Sławińska,Wrocław 1983 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka s. 280-284
"Nieznany list Karola Balińskiego do Karola Szajnochy", Zdzisław Szeląg, "Ruch Literacki" z. 5 Cecylia Gajkowska Zdzisław Szeląg (aut. dzieła rec.) s. 286
"Gra ze sztuką. O twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza", Wojciech Sztaba, Kraków 1982 : [recenzja] Dorota Buchwald Wojciech Sztaba (aut. dzieła rec.) s. 288
"Biblioteka Załuskich", Bartłomiej Szyndler, Kraków 1982 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Bartłomiej Szyndler (aut. dzieła rec.) s. 290
"Sigmunt Ludomir czyli kim był tłumacz >>Kirgiza<< Gustawa Zielińskiego", Dobrosława Świerczyńska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1983) : [recenzja] Cecylia Gajkowska Dobrosława Świerczyńska (aut. dzieła rec.) s. 294
"Pieśń niepodległa. Model poezji konspiracyjnej. 1939-1945", Jerzy Święch, Warszawa 1982 : [recenzja] Anna Bujnowska Jerzy Święch (aut. dzieła rec.) s. 294
"Budowa rytmiczna >>Hymnów<< Jana Kasprowicza", Dorota Urbańska, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1983) : [recenzja] Dorota Buchwald Dorota Urbańska (aut. dzieła rec.) s. 296
"Z problemów tradycji barokowej poezji pastorałkowo-kolędowej w polskiej poezji współczesnej", Tomasz Wroczyński, "Przegląd Humanistyczny" z.7 Dorota Buchwald Tomasz Wroczyński (aut. dzieła rec.) s. 300
"Wśród mitów teatralnych Młodej Polski", Praca zbiorowa, Red. I.Sławińska, B.Stykowa, Kraków 1983 : [recenzja] Zofia Szczygielska s. 300
"Odeszli", Kazimierz Wyka, Warszawa 1983 : [recenzja] Anna Bujnowska Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 302
"Zagadnienia rodzajów literackich. T.25. Z.1 (48)", Red. S.Skwarczyńska, J.Trzynadlowski, W.Ostrowski, Wrocław 1982 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka s. 302-304
"Zagadnienia rodzajów literackich. T.25. Z.2 (49)", Red. S.Skwarczyńska, J.Trzynadlowski, W.Ostrowski, Wrocław 1982 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka s. 304-306
"Józef Wybicki", Władysław Zajewski, Warszawa 1983 : [recenzja] Anna Bujnowska Władysław Zajewski (aut. dzieła rec.) s. 306
"Sztandar i krew. Studia monograficzne o najgłośniejszych pieśniach Wielkiego Proletariatu", Bogdan Zakrzewski, Wrocław 1982: [ recenzja] Anna Bujnowska Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 308
"Uwagi do problemu adaptacji filmowej utworu literackiego na przykładzie >>Panien z Wilka<< Jarosława Iwaszkiewicza", Maria Zeic-Piskorska, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska z.22 (1982) : [recenzja] Dorota Buchwald Maria Zeic-Piskorska (aut. dzieła rec.) s. 308
"Próba biografii Bogusława Adamowicza", Jan Zieliński, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1983) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Jan Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 310
"O meliczności wierszy Lenartowicza", Michał Zięba, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" WSP w Krakowie z.72, Prace Historycznoliterackie VIII, Kraków 1980 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Michał Zięba (aut. dzieła rec.) s. 310
"Z powojennych listów Artura Górskiego", Oprac. J.Rejner, "Pamiętnik Literacki" z.3 Jan Tomkowski s. 312
"Bolesław Erzepki, uczony wielkopolski 1852-1932", Anna Żalik, Leszno 1981 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Anna Żalik (aut. dzieła rec.) s. 312
"Jan Popliński (1796-1839)", Anna Żalik, Leszno 1981 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Anna Żalik (aut. dzieła rec.) s. 314
">>Il non finito - poeta na zawsze in statu nascendi<<", Kazimiera Żukowska, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 Jan Tomkowski Kazimiera Żukowska (aut. dzieła rec.) s. 314