Znaleziono 46 artykułów

Władysław Zajewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wokół pojęcia nowoczesnej historii polityki Władysław Zajewski s. 7-13
Biografistyka jako gatunek twórczości historiograficznej Władysław Zajewski s. 7-18
Krukowiecki jest miasta Wallenrodem Władysław Zajewski s. 7-22
Sprawa polska na Kongresie Wiedeńskim Władysław Zajewski s. 33-45
Prowokacja partyzanta Schilla w Gdańsku w 1809 r. Władysław Zajewski s. 43-60
Michał Kleofas Ogiński : spór o biografię Władysław Zajewski Andrzej Załuski (aut. dzieła rec.) s. 73-78
W kręgu powstania listopadowego Stanisław Szostakowski Władysław Zajewski (aut. dzieła rec.) s. 101-105
Baron Goswin de Stassart w służbie Napoleona i Rewolucji 1830 r. w Belgii Władysław Zajewski s. 103-123
Wybicki o meandrach rewolucji francuskiej 1789 roku Władysław Zajewski s. 105-116
"Trzy powstania narodowe - kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe", Stefan Kieniewicz, Andrzej Zahorski, Władysław Zajewski, red. Władysław Zajewski, Warszawa 1992 : [recenzja] Jan Ziółek Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) Andrzej Zahorski (aut. dzieła rec.) Władysław Zajewski (aut. dzieła rec.) s. 123-124
"Studia historyczne", Maksymilian Meloch, Warszawa 1958 : [recenzja] Władysław Zajewski Maksymilian Meloch (aut. dzieła rec.) s. 146-149
"Les partis politiques", Maurice Duverger, Paris 1961 : [recenzja] Władysław Zajewski Maurice Duverger (aut. dzieła rec.) s. 150-156
"Józef Wybicki", Władysław Zajewski, Warszawa 1977 : [recenzja] Jerzy Skowronek Władysław Zajewski (aut. dzieła rec.) s. 151-154
Rozważania o Europie Władysław Zajewski Rémi Brague (aut. dzieła rec.) s. 161-164
W oczach historyka Władysław Zajewski s. 163-168
"Ponad hafem wicher wyje... Studia o Wincentym Polu", pod red. N. Kasparka, A. Korytki, Olsztyn 2011 : [recenzja] Władysław Zajewski N. Kasparek (aut. dzieła rec.) A. Korytko (aut. dzieła rec.) s. 169-171
"Kult Napoleona w Wolnym Mieście Gdańsku / 1807-1813/ : /z zagadnień legendy napoleońskiej w Polsce Maria Joczowa Władysław Zajewski (aut. dzieła rec.) s. 171
"Polska - Belgia - Europa. Wiek XIX", W. Zajewski, Olsztyn 2007 : [recenzja] Małgorzata Willaume Władysław Zajewski (aut. dzieła rec.) s. 176-178
"Wolne miasto Gdańsk pod znakiem Napoleona", Władysław Zajewski, Olsztyn 2005 : [recenzja] Zbigniew Anusik Władysław Zajewski (aut. dzieła rec.) s. 191-200
"Polska. Belgia. Europa. Wiek XIX", Władysław Zajewski, Olsztyn 2007 : [recenzja] Tomasz Chinciński Władysław Zajewski (aut. dzieła rec.) s. 232-236
"Sandomierzanin" : nieznane czasopismo z okresu powstania listopadowego Władysław Zajewski s. 236-256
"Józef Wybicki w katalogu Bibliothèque Nationale w Paryżu", Władysław Zajewski, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 (1978) : [recenzja] Halina Gacowa Władysław Zajewski (aut. dzieła rec.) s. 248
"Powstanie listopadowe 1830–1831. Polityka – Wojna – Dyplomacja", Władysław Zajewski, Toruń 2002 : [recenzja] Tomasz Chinciński Władysław Zajewski (aut. dzieła rec.) s. 260-265
Wystąpienie profesora Władysława Zajewskiego podczas uroczystości odnowienia doktoratu Uniwersytetu Łódzkiego Władysław Zajewski s. 267-270
"Józef Wybicki", Władysław Zajewski, Warszawa 1983 : [recenzja] Anna Bujnowska Władysław Zajewski (aut. dzieła rec.) s. 306
Wokół biografistyki Andrzeja Załuskiego Władysław Zajewski s. 333
Uwagi o celach powstania listopadowego : na marginesie W. Bortnowskiego, Walka o cele powstania listopadowego, Łódź 1960 Władysław Zajewski s. 338-359
"Trzy powstania narodowe - kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe", Stefan Kieniewicz, Andrzej Zahorski, Władysław Zajewski, pod red. W. Zajewskiego, Warszawa 1992 : [recenzja] Stanisław Szostakowski Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) Andrzej Zahorski (aut. dzieła rec.) Władysław Zajewski (aut. dzieła rec.) s. 362-366
Na marginesie listu Wł. Bortnowskiego Władysław Zajewski s. 392-397
"Warszawa w powstaniu listopadowym", Tadeusz Łepkowski, Warszawa 1957 : [recenzja] Władysław Bortnowski Władysław Zajewski Tadeusz Łepkowski (aut. dzieła rec.) s. 413-416
Konfiskata własności pruskiej w Gdańsku napoleońskim Władysław Zajewski s. 439-450
"Dziennikarze warszawscy : szkice z XIX wieku", Alina Słomkowska, Warszawa 1974 : [recenzja] Władysław Zajewski Alina Słomkowska (aut. dzieła rec.) s. 475-478
"Napleonische Herrschafts - und Gesellschaftspolitik im Königreich Westfalen 1807-1813", Helmut Berding, Göttingen 1973 : [recenzja] Władysław Zajewski Helmut Berding (aut. dzieła rec.) s. 508-511
"Listy do Ojca", Zygmunt Krasiński ; oprac. i wstępem poprzedził Stanisław Pigoń, Warszawa 1963 : [recenzja] Władysław Zajewski Zygmunt Krasiński (aut. dzieła rec.) Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 527-531
"Polski margines" londyńskiej konferencji pięciu mocarstw w 1830-1831 : uwagi nad pracą J. A. Betleya, Belgium and Poland : International Relations 1830-1831, The Hague 1960 Władysław Zajewski s. 547-567
"Z dziejów legendy napoleońskiej w Polsce", Andrzej Zahorski, Warszawa 1971 : [recenzja] Władysław Zajewski Andrzej Zahorski (aut. dzieła rec.) s. 552-555
"Szanse powstania listopadowego", Jerzy Łojek, Warszawa 1966 : [recenzja] Władysław Zajewski Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 554-559
"Europa i świat w epoce napoleońskiej", pod red. Moniki Senkowskiej-Gluck, Warszawa 1977 : [recenzja] Władysław Zajewski Monika Senkowska-Gluck (aut. dzieła rec.) s. 570-576
"W kręgu Napoleona i rewolucji europejskich 1830-1831", Władysław Zajewski, Warszawa 1984 : [recenzja] Andrzej Zahorski Władysław Zajewski (aut. dzieła rec.) s. 601-605
Sprawa reformy rządu w czerwcu 1831 r. Władysław Zajewski s. 635-662
Ideologia i rola polityczna "Nowej Polski" w powstaniu listopadowym Władysław Zajewski s. 681-699, 827-828
"Krystyn Lach Szyrma. Syn Ziemi Mazurskiej", Władysław Chojancki, Jan Dąbrowski, Olsztyn 1971 : [recenzja] Władysław Zajewski Władysław Chojnacki (aut. dzieła rec.) Jan Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 703-706
"L'opposition à Napoléon", Louis de Villefosse, Janine Bouissounouse, Paris 1969 : [recenzja] Władysław Zajewski Janine Bouissounouse (aut. dzieła rec.) Louis de Villefosse (aut. dzieła rec.) s. 713-718
Nieznany raport o możliwości handlu z miastami pruskimi z 1815 r. Władysław Zajewski s. 839-850
W sprawie genezy rewolucji listopadowej 1830 roku : Marian Kukiel, Uwagi i przyczynki do genezy rewolucji listopadowej i wojny 1831 r., "Teki Historyczne" 1858, t. 9, s. 40-62 Władysław Zajewski s. 852-855
"Wypisy źródłowe do historii polskiej sztuki wojennej" zesz. 12, "Polska sztuka wojenna w latach 1815-1831" oprac. : "Wstęp i Powstanie listopadowe" - Władysław Lewandowski ; "Wojsko polskie w latach 1815-1830" - Eligiusz Kozłowski, Marian Krwawicz, Warszawa 1959 : [recenzja] Władysław Zajewski Eligiusz Kozłowski (aut. dzieła rec.) Marian Krwawicz (aut. dzieła rec.) Władysław Lewandowski (aut. dzieła rec.) s. 880-884