Znaleziono 8 artykułów

Marta Fik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
">>Reżyser ma pomysły...<<", Marta Fik, Kraków 1974 : [recenzja] Maria Prussak Marta Fik (aut. dzieła rec.) s. 106
Kultura polska po Jałcie Lidia Burska Marta Fik (aut. dzieła rec.) s. 109-112
">>Dziady<< Swinarskiego", Marta Fik, "Twórczość" nr 6 (1973) : [recenzja] Marian Rawiński Marta Fik (aut. dzieła rec.) s. 188
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Powstanie listopadowe w teatrze historii czy preteksty", Marta Fik, "Twórczość" nr 11 (1980) : [recenzja] Anna Bujnowska Marta Fik (aut. dzieła rec.) s. 196
"Romantyzm stale żywy? Repertuar romantyczny w teatrze XXX-lecia", Marta Fik, "Twórczość" nr 11 (1974) : [recenzja] Maria Prussak Marta Fik (aut. dzieła rec.) s. 200
"Przeciw, czyli za", Marta Fik, Warszawa 1983 : [recenzja] Zofia Szczygielska Marta Fik (aut. dzieła rec.) s. 222
"Autorytecie wróć? Szkice o postawach polskich intelektualistów po Październiku 1956", Marta Fik, Warszawa 1997 : [recenzja] Jerzy Eisler Marta Fik (aut. dzieła rec.) s. 257-260
"Misje i przypadki powojennego teatru", Marta Fik, "Twórczość" nr 10 (1979) : [recenzja] Stefania Szczurkowska Marta Fik (aut. dzieła rec.) s. 273