Znaleziono 4 artykuły

Tomasz Wroczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Literackie dziedziczenie "Bogurodzicy" Tomasz Wroczyński s. 61-68
O twórczości Jarosława Iwaszkiewicza Tomasz Wroczyński s. 89-95
"Esej - zarys teorii gatunku", Tomasz Wroczyński, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 Alicja Szałagan Tomasz Wroczyński (aut. dzieła rec.) s. 294
"Z problemów tradycji barokowej poezji pastorałkowo-kolędowej w polskiej poezji współczesnej", Tomasz Wroczyński, "Przegląd Humanistyczny" z.7 Dorota Buchwald Tomasz Wroczyński (aut. dzieła rec.) s. 300