Znaleziono 4 artykuły

Ewa Pułka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Wokół Lwa Tołstoja. III. Korespondencja J.Baudouina de Courtenay z Włodzimierzem Czertkowskim i jego wydawnictwem >>Swobodnoje Słowo<<", Bazyli Białokozowicz, "Slavia Orientalis" XXXI, z.1-2 (1982) : [recenzja] Ewa Pułka Bazyli Białokozowicz (aut. dzieła rec.) s. 206
"Przemysław Zwoliński jako filozof wschodniosłowiański (1914-1981)", Florian Nieuważny, "Slavia Orientalis" XXXI (1982) : [recenzja] Ewa Pułka Florian Nieuważny (aut. dzieła rec.) s. 258
"Korespondencja Aleksego Tołstoja i Karoliny Sayn-Wittgenstein", Jan Orłowski, "Slavia Orientalis" XXX (1981) : [recenzja] Ewa Pułka Jan Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 262
"U źródeł fascynacji Bolesława Leśmiana literaturą rosyjską", Elżbieta Smyczyńska, "Slavia Orientalis" XXXI (1982) : [recenzja] Ewa Pułka Elżbieta Smyczyńska (aut. dzieła rec.) s. 276