Znaleziono 12 artykułów

Bogusław Dopart

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ksiądz Robak Bogusław Dopart s. 24-35
Poezja romantyczna - liryka romantyczna - liryka romantyków Bogusław Dopart s. 45-55
"Zachować narodowi wierną pamiątkę..." : poezja Adama Mickiewicza jako język ofiar historii Bogusław Dopart s. 47-57
Odpowiedź na ankietę Bogusław Dopart s. 111-114
Na marginesie Mickiewiczowskiego "Widzenia" Bogusław Dopart s. 147-150
Prozopoizm w romantyzmie polskim Bogusław Dopart s. 185-202
"Mickiewiczowski romantyzm przedlistopadowy", Bogusław Dopart, Kraków 1992 : [recenzja] Dariusz Seweryn Bogusław Dopart (aut. dzieła rec.) s. 195-200
"Poemat profetyczny : o „Dziadach” drezdeńskich Adama Mickiewicza", Bogusław Dopart, Kraków 2002 : [recenzja] Ryszard Klimko Bogusław Dopart (aut. dzieła rec.) s. 209-218
"Koncepcja literatury mesjanistycznej w prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza", Bogusław Dopart, "Ruch Literacki" z. 5 Joanna Wiszniewicz Bogusław Dopart (aut. dzieła rec.) s. 218
Wspomnienie o Profesorze Marianie Tatarze (1931-2004) Bogusław Dopart s. 225-228
"„Pan Tadeusz” i jego dziedzictwo : poemat", red. Bogusław Dopart, Franciszek Ziejka, Kraków 1999 : [recenzja] Mikołaj Sokołowski Bogusław Dopart (aut. dzieła rec.) Franciszek Ziejka (aut. dzieła rec.) s. 231-246
Był tu wśród nas... : (wspomnienie o Profesorze Tadeuszu Ulewiczu) Bogusław Dopart s. 601-607