Znaleziono 7 artykułów

Maria Zeic-Piskorska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Romuald Cudak Roman Doktor Kazimierz Gajda Janusz S. Gruchała Bogusław Gryszkiewicz Ewa Głębicka Ewa J. Głębicka Alicja Karlińska-Włodarczyk Zbigniew Majchrowski Krystyna Maksimowicz Ewa Malinowska Danuta Patkaniowska Maria Piasecka Ewa Pindór Krzysztof Pleśniarowicz Magdalena Popiel Elżbieta Skrzypek Marek Tobera Jerzy Waligóra Maria Wichowa Maria Zachara Maria Zeic-Piskorska Zygmunt Ziątek Bronisław Kazimierz Świegocki s. 13-145
"Uwagi do problemu adaptacji filmowej utworu literackiego na przykładzie >>Panien z Wilka<< Jarosława Iwaszkiewicza", Maria Zeic-Piskorska, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XXII. Nauki Humanistyczno-Społeczne, z.137, Toruń 1982 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Maria Zeic-Piskorska (aut. dzieła rec.) s. 258
"Próba typologii przejawów tzw. filmowości w utworach literackich", Maria Ziec-Piskorska, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XIX, z.119 : [recenzja] Barbara Marzęcka Maria Zeic-Piskorska (aut. dzieła rec.) s. 293
"Uwagi do problemu adaptacji filmowej utworu literackiego na przykładzie >>Panien z Wilka<< Jarosława Iwaszkiewicza", Maria Zeic-Piskorska, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska z.22 (1982) : [recenzja] Dorota Buchwald Maria Zeic-Piskorska (aut. dzieła rec.) s. 308
"Scenariusz filmowy jako słowny tekst fabularny. (Na przykładzie scenariusza Krzysztofa Zanussiego >>Lokaj z Schömbrumnu<<)", Maria Zeic-Piskorska, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XXVIII, Toruń 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Maria Zeic-Piskorska (aut. dzieła rec.) s. 332
"Scenopisarstwo Ingmara Bergmana", Maria Zeic-Piskorska, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XXX, Toruń 1987 : [recenzja] Marek Tobera Maria Zeic-Piskorska (aut. dzieła rec.) s. 334
"Scenariusz filmowy w kontekście filmowych uwarunkowań", Maria Zeic-Piskorska, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XXI. Nauki Humanistyczno-Społeczne, z.126, Toruń 1982 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Maria Zeic-Piskorska (aut. dzieła rec.) s. 453