Znaleziono 18 artykułów

Anna Grygo

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykaz prac habilitacyjnych i doktorskich Anna Grygo s. 1-15
Wykaz prac habilitacyjnych i doktorskich Anna Grygo s. 1-16
Wykaz prac habilitacyjnych i doktorskich Anna Grygo s. 2-20
Konferencje naukowe Anna Grygo s. 58
Z planu wydawniczego Anna Grygo s. 59-62
Studia o literaturze polskiej oublikowane na Ukrainie w roku 1973 Anna Grygo (tłum.) s. 62-63
Kontakty zagraniczne Instytutu Badań Literackich Anna Grygo s. 64-77
Konferencje naukowe Instytutu Badań Literackich Anna Grygo s. 78-84
Kontakty zagraniczne Instytutu Badań Literackich w latach 1978-1982 Anna Grygo s. 84-91
Polonistyka w Państwowym Uniwersytecie Moskiewskim im. M. W. Łomonosowa E. Z. Cybienko Anna Grygo (tłum.) s. 92-96
U polonistów Instytutu Słowianoznawstwa i Bałkanistyki AN ZSRR w Moskwie Tamara Agapkina Anna Grygo (tłum.) s. 96-101
Instytut Literatury Światowej im. Maksyma Gorkiego Astra Piotrowska Anna Grygo (tłum.) s. 101-103
Towarzystwo Naukowe w Płocku Anna Grygo s. 101-103
Materiały do bibliografii nstytutu Badań Literackich Anna Grygo s. 104-112
Polonistyka w Leningradzie L. I. Rowniakowa Anna Grygo (tłum.) s. 107-109
Indeks twórców Anna Grygo s. 155-163
Indeks twórców Anna Grygo Agnieszka Pliszkiewicz s. 162-171
Konferencje naukowe Instytutu Badań Literackich Anna Grygo s. 249-250