Znaleziono 6 artykułów

Wojciech J. Podgórski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Tradycje żołnierskie literatury polskiej", Janusz Kapuścik, Wojciech J. Podgórski, Wrocław 1978 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Janusz Kapuścik (aut. dzieła rec.) Wojciech J. Podgórski (aut. dzieła rec.) s. 155
"Granice i pogranicze. Próby podziału literatury polskiej na okresy. Antologia", Janusz Kapuścik, Wojciech J. Podgórski, Warszawa 1983 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Janusz Kapuścik (aut. dzieła rec.) Wojciech J. Podgórski (aut. dzieła rec.) s. 234
"Poeci na tułaczce : w kręgu autorów Oficyny Nicejskiej Samuela Tyszkiewicza 1940-1947", Wojciech J. Podgórski, Warszawa 2002 : [recenzja] Irena Łossowska Wojciech J. Podgórski (aut. dzieła rec.) s. 253-256
"Z cierniem wbitym w serce" : Michała Zielińskiego droga do sławy Wojciech J. Podgórski s. 294-324
Szkoła Juliusza Nowaka-Dłużewskiego : powinowactwa historycznoliterackie Wojciech J. Podgórski s. 363-374
"Obroty słów serdecznych. Antologia poezji o Mikołaju Koperniku", Janusz Kapuścik, Wojciech J. Podgórski, Warszawa 1974 : [recenzja] Janusz Kapuścik (aut. dzieła rec.) Wojciech J. Podgórski (aut. dzieła rec.) s. 381