Znaleziono 19 artykułów

Antoni Jopek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Antoni Jopek s. 10-19
"Prace Historycznoliterackie" Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie Antoni Jopek s. 20-30
Zakład Literatury Polskiej WSP w Krakowie Antoni Jopek s. 33-36
Zakład Literatury Polskiej WSP w Krakowie. Antoni Jopek s. 117-121
"Pasek i Kaczkowski", Antoni Jopek, "Ruch Literacki" z. 3 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Antoni Jopek (aut. dzieła rec.) s. 134
Jan Zaleski (18 I 1926 - 4 VI 1981) Antoni Jopek s. 139-143
Jan Kulpa (28 III 1908 - 20 III 1983) Antoni Jopek s. 152-156
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie : Instytut Filologii Polskiej (1980-1981) Antoni Jopek s. 157-163
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie Antoni Jopek s. 187-192
"Miłośc i poltyka. / "Vestol" Adama Krechowieckiego Dobrosława Świerczyńska Antoni Jopek (aut. dzieła rec.) s. 192
"Jubileuszowa powieść o odnowieniu Akademii Krakowskiej. (>>Fiat Lux!<< Adama Kresowieckiego)", Antoni Jopek, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" WSP Kraków z.56, Prace Historycznoliterackie VI, Kraków 1975 : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Antoni Jopek (aut. dzieła rec.) s. 194
"Epizod z życia artysty. (>>Tarłówna<< Adama Krechowieckiego)", Antoni Jopek, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków” z.72, Prace Historycznoliterackie VIII, Kraków 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Antoni Jopek (aut. dzieła rec.) s. 210
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie Antoni Jopek s. 227-235
"Epizod z życia artysty (>>Tarłówna<< Adama Krechowieckiego)", Antoni Jopek, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" WSP w Krakowie z.72, Prace Historycznoliterackie VIII, Kraków 1980 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Antoni Jopek (aut. dzieła rec.) s. 232
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie Antoni Jopek s. 250-255
"Tetralogia o szlacheckim filozofie i obrońcy stanów pruskich (>>O tron<< Adama Krechowieckiego)", Antoni Jopek, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków" z.68, Prace Historycznoliterackie VII, Kraków 1978 : [recenzja] Aleksander Nawarecki Antoni Jopek (aut. dzieła rec.) s. 251
Stanisław Sierotwiński (6 lutego 1909 - 23 lipca 1975) [nekrolog] Antoni Jopek s. 353-361
Mieczysława Romankówna (18 sierpnia 1910 - 21 kwietnia 1980) Antoni Jopek s. 385-391
"Pisma wybrane", Kornel Ujejski, wyboru dokonał, wstępem i przypisami opatrzył Antoni Jopek, Krakow 1955, Wydawnictwo Literackie, t. 1, s. CXXXIV, 216, 4 nlb.; t. 2, s. 278, 2 nlb. : [recenzja] Alina Witkowska Antoni Jopek (aut. dzieła rec.) Kornel Ujejski (aut. dzieła rec.) s. 583-595