Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Biuletyn Polonistyczny
1960, Tom 3, Numer 8

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O planie pracy Instytutu Badań Literackich na lata 1961-1965 Kazimierz Wyka s. 5-8
Z prac Działu Dokumentacji Literackiej XX w. Instytutu Badań Literackich. s. 8-11
Zbiór noworoczników w Bibliotece Instytutu Badań Literackich. s. 11-17
Konferencja naukowa poświęcona zagadnieniom poetyki. s. 17-21
Z prac nad wydawnictwem "Dwieście lat literatury polskiej". s. 21-23
Katedra Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. s. 25-38
Poznański Ośrodek Polonistyczny, Katedra Literatury Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. s. 38-44
Katedra Historii Literatury Polskiej i Katedra Metodyki Języka i Literatury Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. s. 45-48
Katedra Historii Literatury Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. s. 48-52
Katedra Historii Literatury Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. s. 52-53
Katedra Historii Literatury Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. s. 54-56
Prace z pogranicza literaturoznawstwa i językoznawstwa Zenon Klemensiewicz s. 57-62
Wykaz prac doktorskich w zakresie polonistyki (uzupełnienie). s. 62-63
Prasoznawstwo : Wydział Dziennikarski Uniwersytetu Warszawskiego. s. 63-64
Prace naukowe z zakresu historii literatury polskiej opublikowane w ZSRR w latach 1955-1958. s. 65-70
"Przegląd Humanistyczny" s. 70-71
Prace naukowe i wydawnicze związane z 50 rocznicą śmierci Marii Konopnickiej (1960 r.). s. 72-73
"Ruch Literacki". s. 73-74
Sprostowania. s. 74