Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Biuletyn Polonistyczny
1958, Tom 1, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zagadnienia Języka Literackiego i Historii Form Literackich. s. 5-14
Dział Literatury Ludowej. s. 14-17
Pracownia Bibliograficzna w Poznaniu. s. 17-28
Bibliografia Literatury Polskiej wg "Literatury Polskiej" G. Korbuta. s. 28-34
Biblioteka Instytutu Badań Literackich. s. 34-41
Edycje naukowe korespondencji wybitniejszych pisarzy. s. 41-44
Z prac nad twórczością A. Mickiewicza. s. 44-50
Stan prac nad tworczością J. I. Kraszewskiego. s. 50-54
Z żałobnej karty. s. 54-56
Miesięczne zebrania naukowe IBL. s. 56-57
Robocze zebrania naukowe z zakresu literatury staropolskiej w IBL. s. 57-58
Katedra Zespołowa Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (1952-1957). s. 59-64
Katedra Literatury Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego. s. 65-67
Katedra Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu. s. 68-71
Katedra Literatury Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. s. 71-76
Kursy Wakacyjne Uniwersytetu Warszawskiego dla slawistów. s. 76-77