Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Biuletyn Polonistyczny
1969, Tom 12, Numer 34

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z prac nad rejestracją staropolskich literariów rekopiśmiennych z okresu baroku Irena Fabiani-Madeyska s. 5-7
Pracownia Bibliografii i Księgoznawstwa Staropolskiego Władysław Korotaj s. 7-10
Pracownia "Słownika współczesnych pisarzy polskich" Jadwiga Czachowska s. 10-12
Pracownia Bibliografii Bieżącej Janina Formanowicz s. 13-14
Pracownia Poetyki Historycznej Janusz Sławiński s. 14-16
"Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku" Irena Wyczańska s. 17-20
Konferencje naukowe. s. 21-40
Produkcja wydawnicza IBL w roku 1968 Aniela Piorunowa s. 40-47
Z wydawnictw Instytutu Badań Literackich Aniela Piorunowa s. 48-54
Kronika naukowa Instytutu Badań Literackich Zofia Florczak Teresa Michałowska Elżbieta Sarnowska Janusz Sławiński Alina Witkowska s. 54-64
Katedra Historii Literatury Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. s. 65-72
Katedra Historii Literatury Polskiej, Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego, Literatury Powszechnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Adam Jarosz s. 72-80
Katedra Historii Literatury Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. s. 81-89
Katedra Literatury Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu Jerzy Pośpiech s. 90-94
Katedra Literatury i Języka Polskiego Wyzszej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie : Zakład Literatury Polskiej. s. 95-102
Streszczenia rozpraw doktorskich Teresa Brzozowska Jerzy Kądziela Marian Maciejewski Anna Martuszewska Zdzisław Mrozek Wiesław Paweł Szymański Stanisław Żak s. 103-121
Biblioteka Jagiellońska: sprawozdanie z działalności naukowej. s. 123-137
Kronika zagraniczna: z prac moskiewskiego Instytutu Słowianoznawstwa Tamara Agapkina s. 137-141
Zmarli Ksenia Kostenicz s. 141-145
Materiały nadesłane. s. 146