Znaleziono 9 artykułów

Cezary Rowiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Brzozowski i Meredith", Cezary Rowiński, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1975) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Cezary Rowiński (aut. dzieła rec.) s. 121
W stulecie urodzin profesora Juliana Krzyżanowskiego Cezary Rowiński s. 129-131
"Człowiek i marionetki", Cezary Rowiński, "Miesięcznik Literacki" nr 3 (1981) : [recenzja] Anna Bujnowska Cezary Rowiński (aut. dzieła rec.) s. 150
"Filozofia cyganerii", Cezary Rowiński, "Miesięcznik Literacki" nr 3 (1979) : [recenzja] Anna Bujnowska Cezary Rowiński (aut. dzieła rec.) s. 185
"Cienie wieku Oświecenia", Cezary Rowiński, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 (1978) : [recenzja] Marian Płachecki Cezary Rowiński (aut. dzieła rec.) s. 210
"Stanisława Brzozowskiego >>Legenda Młodej Polski<< na tle epoki", Cezary Rowiński, Wrocław 1975 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Cezary Rowiński (aut. dzieła rec.) s. 215
"Stanisław Brzozowski wobec europejskich kultur narodowych", Cezary Rowiński, "Miesięcznik Literacki", nr 6 (1974) : [recenzja] Michał Czajko Cezary Rowiński (aut. dzieła rec.) s. 269
"Stanisław Brzozowski wobec romantyzmu", Cezary Rowiński, "Przegląd Humanistyczny", nr 5 Michał Czajko Cezary Rowiński (aut. dzieła rec.) s. 269
"Człowiek i świat w poezji Leśmiana. Studium filozoficznych koncepcji poety", Cezary Rowiński, Warszawa 1982: [recenzja] Katarzyna Głowacka Cezary Rowiński (aut. dzieła rec.) s. 340