Znaleziono 16 artykułów

Władysław Studencki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Kresy", powieść Kazimierza Zdziechowskiego Władysław Studencki s. 79-91
Generał Wincenty Krasiński stara się o rękę Elizy Branickiej dla swego syna Zygmunta Władysław Studencki s. 91-101
"O Kornelu Ujejskim. (Z listów poety do Wandy Młodnickiej w latach 1884-1897)", Władysław Studencki, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 (1975) : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Władysław Studencki (aut. dzieła rec.) s. 95
"O Wacławie Berencie: cz. II/1918-1940 Hanna Filipkowska Władysław Studencki (aut. dzieła rec.) s. 147
"Alchemik słowa. (Rzecz o Janie Parandowskim)", Władysław Studencki,"Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Opole 1972 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Władysław Studencki (aut. dzieła rec.) s. 187
"O wielostylowości dzieła literackiego", Władysław Studencki, "Przegląd Humanistyczny", nr 8 (1974) : [recenzja] Michał Czajko Władysław Studencki (aut. dzieła rec.) s. 193
"Ze studiów nad twórczością prozatorską Kornela Ujejskiego", Włądysław Studencki, "Zeszyty Naukowe WSP Opole" XIX, Filologia Polska, Opole 1981 : [recenzja] Jan Zieliński Władysław Studencki (aut. dzieła rec.) s. 195
"Twórczość dramatyczna Emila Zegadłowicza", Władysław Studencki, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Prace Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Wydział Języka i Literatury, s. 196 + 4 wklejki ilustracyjne : [recenzja] Lesław Eustachiewicz Władysław Studencki (aut. dzieła rec.) s. 214-217
">>Pieśni Niemotworza<< Emila Zegadłowicza", Władysław studencki, "Przegląd Humanistyczny" nr 8 (1975) : [recenzja] Mieczysław Czajko Władysław Studencki (aut. dzieła rec.) s. 223
"O Stefana Żeromskiego opowiadaniu >>Wszystko i nic (>>Popiołów<< sprawa druga)<<. Fragment", Władysław Studencki, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1978) : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Władysław Studencki (aut. dzieła rec.) s. 224
"Przypomnienie walki piórowej klasyków z romantykami", Władysław Studencki, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1976) : [recenzja] Łucja Ginko Władysław Studencki (aut. dzieła rec.) s. 236
"Dziennik Emila Zegadłowicza i Marii Koszyc", Władysław Studencki, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Władysław Studencki (aut. dzieła rec.) s. 239
"Eseistyka i dramaturgia Anatola Sterna", Władysław Studencki, "Zeszyty Naukowe WSP Opole S.A. Filologia Polska XVI : [recenzja] Barbara Marzęcka Władysław Studencki (aut. dzieła rec.) s. 240
"O >>Alchemii słowa<< Jana Parandowskiego", Władysław Studencki, Opole 1973 : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Władysław Studencki (aut. dzieła rec.) s. 241
"Słowo o zapomnianym wierszu Jana Kasprowicza >>Gdzie się twe oczy podziały?<<", Władysław Studencki, Opole 1973 : [recenzja] Hanna Filipkowska Władysław Studencki (aut. dzieła rec.) s. 241
"Wanda Młodnicka z domu Monne", Władysław Studencki, "Przegląd Humanistyczny", nr 5 (1974) : [recenzja] Ewa Jażdżewska-Goldsteinowa Władysław Studencki (aut. dzieła rec.) s. 335
    Zacytuj
  • Udostępnij