Znaleziono 12 artykułów

Adela Pryszczewska-Kozołub

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Instytut Filologii Polskiej WSP w Opolu Adela Pryszczewska-Kozołub s. 36-38
Naturalistyczne sposoby narracji w międzywojennej prozie środowiskowej Adela Pryszczewska-Kozołub s. 49-63
Pola Gojawiczyńska a proza kobieca Adela Pryszczewska-Kozołub s. 97-105
Streszczenia rozpraw doktorskich Jan Błoński Cecylia Gajkowska Halina Ivaničkowa Adam Jarosz Augustyn Jendrysik Janina Kamionkowa Urszula Krauze Bohdan Królikowski Feliksa Lichodziejewska Zofia Maślińska-Nowakowa Zdzisław Piasecki Edward Polanowski Adela Pryszczewska-Kozołub Elżbieta Sarnowska-Temeriusz Stanisław Siekierski Marian Wańczowski Ryszard Wojciechowski Helena Woroszyńska-Synowiec Marta Wyka-Hussakowska Włodzimierz Wójcik Józef Zając Jadwiga Ziętarska Eugenia Łoch s. 103-170
Autobiografizm w prozie międzywojennej Adela Pryszczewska-Kozołub s. 151-158
O międzywojennej prozie kobiet Adela Pryszczewska-Kozołub s. 153-160
"Wincenty Ogrodziński, historyk piśmiennictwa śląskiego", Adela Pryszczewska-Kozołub, Opole 1969 : [recenzja] Izabela Szubert Adela Pryszczewska-Kozołub (aut. dzieła rec.) s. 169
"Zapomniana powieść Poli Gojawiczyńskiej >>Słupy ogniste<<", Adela Pryszczewska-Kozołub, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Historia Literatury XIII, Opole 1975 : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Adela Pryszczewska-Kozołub (aut. dzieła rec.) s. 211
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu Adela Pryszczewska-Kozołub s. 245-251
"O pierwszych pracach poświęconych piśmiennictwu śląskiemu", Adela Pryszczewska-Kozołub, Opole 1973 : [recenzja] Ewa Jażdżewska-Goldsteinowa Adela Pryszczewska-Kozołub (aut. dzieła rec.) s. 263
"Naturalistyczne dziedzictwo w międzywojennej prozie środowiskowej", Adela Pryszczewska-Kozołub, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XXV, Opole 1986: [recenzja] Anna Bujnowska Adela Pryszczewska-Kozołub (aut. dzieła rec.) s. 267
"O zapomnianej powieści Anatola Sterna >>Namiętny pielgrzym<<", Adela Pryszczewska-Kozołub, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XXIV, Opole 1985: [recenzja] Krystyna Szeżyńska-Maćkowiak Adela Pryszczewska-Kozołub (aut. dzieła rec.) s. 267