Znaleziono 18 artykułów

Karol Estreicher

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Odnowienie Collegium Maius : myśli i uwagi na marginesie prac konserwatorskich Karol Estreicher s. 9-29
Przeniesienie zabytku budownictwa drewnianego z Komorowic Karol Estreicher s. 42-54
"Bibliografia polska", T. XXIV, Karol Estreicher, Kraków 1912 : [recenzja] Aleksander Brückner Karol Estreicher (aut. dzieła rec.) s. 91-94
"Bibliografja Polska Karola Estreichera", t. XXVIII, wyd. Stanisław Estreicher, Kraków 1930 : [recenzja] Aleksander Brückner Karol Estreicher (aut. dzieła rec.) Stanisław Estreicher (aut. dzieła rec.) s. 141-146
"Czyścicielom naszych kościołów", Karol Estreicher, "Dziennik Polski", R. IV, nr 8 Karol Estreicher (aut. dzieła rec.) s. 142
"Słonimskiego droga na emigrację", Karol Estreicher, "Twórczość" nr 6 (1977) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Karol Estreicher (aut. dzieła rec.) s. 147
"Leon Chwistek. Biografia artysty / 1884-1944 Janusz Stradecki Karol Estreicher (aut. dzieła rec.) s. 214
O "Dziennikach" Karola Estreichera Jra (1906-1984) Stanisław Salmonowicz Karol Estreicher (aut. dzieła rec.) s. 277-310
Bruno Bielawski Karol Estreicher s. 285-297
"Bibliografia Polska", T. XXIV-XXV, Karol Estreicher, wyd. Stanisław Estreicher, Kraków 1912-1913 : [recenzja] Aleksander Brückner Karol Estreicher (aut. dzieła rec.) Stanisław Estreicher (aut. dzieła rec.) s. 322-325
"Anonima dzieje pierwszej krucjaty albo czyny Franków i pielgrzymów jerozolimskich", tł. Karol Estreicher, Warszawa 1984 : [recenzja] Wojciech Fałkowski Karol Estreicher (aut. dzieła rec.) s. 355-360
"Bibliografia polska. Cz.1. Bibliografia polska XIX stulecia. T.12. Litera J", Karol Estreicher, Red. K.Estreicher, Wyd.2, Kraków 1979 : [recenzja] Joanna Zawadzka Karol Estreicher (aut. dzieła rec.) s. 367
"Bibliografia Polska", T. XXIII, Karol Estreicher, Kraków 1909-1910 : [recenzja] Aleksander Brückner Karol Estreicher (aut. dzieła rec.) s. 414-416
"Gdy odszedł Władysław Tatarkiewicz", Karol Estreicher, "Twórczość" nr 7 (1980) : [recenzja] Barbara Marzęcka Karol Estreicher (aut. dzieła rec.) s. 434
"Bibliografia polska", T. XXIX, Estreicher, Kraków 1933 : [recenzja] Aleksander Brückner Karol Estreicher (aut. dzieła rec.) s. 574-576
"Bibliografja Polska", T. XXX, Karol Estreicher, wyd. Stanisław Estreicher, Kraków 1934 : [recenzja] Aleksander Brückner Karol Estreicher (aut. dzieła rec.) Stanisław Estreicher (aut. dzieła rec.) s. 597-599
"Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów", Giorgio Vasari, wybr., przetł., wstępem i objaśnieniami opatrzył Karol Estreicher, Warszawa 1980 : [recenzja] Wojciech Tygielski Karol Estreicher (aut. dzieła rec.) Giorgio Vasari (aut. dzieła rec.) s. 639-640
Historja sceny warszawskiej do roku 1850 Karol Estreicher s. 729-775