Znaleziono 37 artykułów

Wojciech Tygielski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Margrabia Luigi Bevilacqua i jego misja dyplomatyczna w 1609 r. Wojciech Tygielski s. 111, 19-31
"Storia del Mezzogiorno d'Italia, Volume primo: La lunga durata e la crisi (1500-1656)", Aurelio Lepre, Napoli 1986 : [recenzja] Wojciech Tygielski Aurelio Lepre (aut. dzieła rec.) s. 121-122
"The courts of Europe. Politics, patronage and royalty 1400-1800", wyd. A. G. Dickens, London 1977 : [recenzja] Wojciech Tygielski A. G. Dickens (aut. dzieła rec.) s. 159-161
"Uwarstwienie społeczne w Polsce XVI wieku. Studia", Andrzej Wyczański, Wrocław [etc.] 1977 : [recenzja] Wojciech Tygielski Andrzej Wyczański (aut. dzieła rec.) s. 167-168
"Znajomość Ameryki w Polsce okresu Odrodzenia", Romuald Wróblewski, Warszawa 1977 : [recenzja] Wojciech Tygielski Romuald Wróblewski (aut. dzieła rec.) s. 170-171
"Elementy demografii historycznej. Materiały do wykładów, ćwiczeń i metodyki prac badawczych", Jerzy Michalewicz, Warszawa 1979 : [recenzja] Wojciech Tygielski Jerzy Michalewicz (aut. dzieła rec.) s. 174-175
"Recepcja rzymskich kompendiów historycznych w dawnej Polsce (do połowy XVIII wieku)", Ignacy Lewandowski, Poznań 1976 : [recenzja] Wojciech Tygielski Ignacy Lewandowski (aut. dzieła rec.) s. 175-176
"Z dziejów życia umysłowego Rygi w okresie Oświecenia", Henryk Rietz, Toruń 1977 : [recenzja] Wojciech Tygielski Henryk Rietz (aut. dzieła rec.) s. 177-178
"Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento" ; "Jahrbuch des italienisch-deutschen historischen Instituts in Trient, t. 1-3", Bologna, 1975-1977 : [recenzja] Wojciech Tygielski s. 178-179
"Mecenat Wielkiego Kanclerza. Studia o Janie Zamoyskim", Stanisław Łempicki, wyd. Stanisław Grzybowski, Warszawa 1980 : [recenzja] Wojciech Tygielski Stanisław Grzybowski (aut. dzieła rec.) Stanisław Łempicki (aut. dzieła rec.) s. 178-179
"Poezje", Stanisław Hozjusz, przekł. Anna Kamieńska, wstęp Wacław Odyniec, Olsztyn 1980 : [recenzja] Wojciech Tygielski Stanisław Hozjusz (aut. dzieła rec.) Anna Kamieńska (aut. dzieła rec.) Wacław Odyniec (aut. dzieła rec.) s. 178
"O Zamoyskich, Zamościu i Akademii Zamoyskiej", Adam Andrzej Witusik, Lublin 1978 : [recenzja] Wojciech Tygielski Adam Andrzej Witusik (aut. dzieła rec.) s. 188
W poszukiwaniu patrona Wojciech Tygielski s. 191-210
Jezuici i nuncjusze apostolscy w Rzeczypospolitej XVI-XVII w. : (na marginesie książki Claudia Madonii, La compagnia di Gesů e la riconquista cattolica dell’ Europa orientale nella seconda metŕ del XVI secolo, Genova 2002) Wojciech Tygielski s. 199-207
Stronnictwo, które nie mogło przegrać Wojciech Tygielski s. 207-231
Italia - Rzeczpospolita : włoskie oddziaływanie cywilizacyjne w XVI-XVII w. Wojciech Tygielski s. 211-232
Turyści zza Alp w siedemnastowiecznym Rzymie. Ze sztambucha Giovanniego Alto Wojciech Tygielski s. 217-232, 339
"Dyplomacja papieska, 1914-1989 (specyfika własnej podmiotowości i form stosunków z państwami)", Edward J. Pałyga, Warszawa 1993 : [recenzja] Wojciech Tygielski Edward J. Pałyga (aut. dzieła rec.) s. 248-257
Z Italii w stronę Rzeczypospolitej Wojciech Tygielski s. 285-304
Dyplomacja Grzegorza XV (1621-1623) : (na marginesie wydawnictwa Die Hauptinstruktionen Gregors XV. Für die Nuntien und Gesandten an den Europäischen Fürstenhöfen, 1621-1623, wyd. Klaus Jaitner, t. I-II, Tübingen 1997, s. 1302) Wojciech Tygielski Klaus Jaitner (aut. dzieła rec.) s. 291-300
„Michele Korybut Wiśniowiecki, re di Polonia, 1669-1673”, Andrea Honorati, Ancona 1992 : [recenzja] Wojciech Tygielski Andrea Honorati (aut. dzieła rec.) s. 333-334
Opinie nuncjuszy apostolskich na temat Polski XVI-XVII w. Wojciech Tygielski s. 351-362, 511
W odpowiedzi profesorowi Czaplińskiemu Andrzej Pośpiech Wojciech Tygielski s. 377-378
"Die Hauptinstruktionen Clemens' VIII. für die Nuntien und Legaten an den europäischen Fürstenhöfen 1592-1605, Bd. 1-2", bearb. von Klaus Jaitner, Tübingen 1984 : [recenzja] Wojciech Tygielski Klaus Jaitner (aut. dzieła rec.) s. 383-386
"Istituzioni, Cultura e Società in Italia e in Polonia (Secc. XIII-XIX). Atti del Convegno italo-polaco di Stidi Storici (Lecce-Napoli, 10-17 febbraio 1976)", wyd. Cosimo Damiano Fonseca, Lecce 1979 : [recenzja] Wojciech Tygielski Cosimo Damiano Fonseca (aut. dzieła rec.) s. 411-412
"The Swedish imperial experience 1560-1718", Michael Roberts, Cambridge [etc.] 1979 : [recenzja] Wojciech Tygielski Michael Roberts (aut. dzieła rec.) s. 424-426
„Diariusz podróży po Europie (1652)”, Giacomo Fantuzzi, z rękopisu przeł. Wojciech Tygielski : [recenzja] Rafał Karpiński Giacomo Fantuzzi (aut. dzieła rec.) Wojciech Tygielski (aut. dzieła rec.) s. 547
"Elementy statystyki dla historyków. Materiały do ćwiczeń, wykładów i metodyki prac badawczych", t. 1-2, Andrzej Burzyński, Kraków 1976-1977; "Elementy statystyki dla historyków", Marian Dyba, Anna Obersztyn, Katowice 1978 : [recenzja] Wojciech Tygielski Andrzej Burzyński (aut. dzieła rec.) Marian Dyba (aut. dzieła rec.) Anna Obersztyn (aut. dzieła rec.) s. 579-580
"Powinności wojenne Żydów w Rzeczypospolitej w XVI i XVII wieku", Maurycy Horn, Warszawa 1978 : [recenzja] Wojciech Tygielski Maurycy Horn (aut. dzieła rec.) s. 586-587
"Venezia e il Rinascimento. Religione, scienza, architettura", Manfedo Tafuri, Torino 1985 : [recenzja] Wojciech Tygielski Manfedo Tafuri (aut. dzieła rec.) s. 613
"Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów", Giorgio Vasari, wybr., przetł., wstępem i objaśnieniami opatrzył Karol Estreicher, Warszawa 1980 : [recenzja] Wojciech Tygielski Karol Estreicher (aut. dzieła rec.) Giorgio Vasari (aut. dzieła rec.) s. 639-640
"Lords and men in Scotland: bonds of manrent, 1442-1603", Jenny Wormald, Edinbourgh 1985 : [recenzja] Paweł T. Dobrowolski Wojciech Tygielski Jenny Wormald (aut. dzieła rec.) s. 790-795
"Cheiron. Materiali e strumenti di aggiornamento storiografico, t. 1-4", a cura di Marco Cattini e Marzio A. Romani ; t. 4 a cura di Marco Bianchini, Daniela Frigo e Cesare Mozzarelli, Brescia-Parma 1983, 1984, 1985 : [recenzja] Wojciech Tygielski Marco Bianchini (aut. dzieła rec.) Marco Cattini (aut. dzieła rec.) Daniela Frigo (aut. dzieła rec.) Cesare Mozzarelli (aut. dzieła rec.) Marzio A. Romani (aut. dzieła rec.) s. 792-794
"Il Padre di Famiglia. Governo della casa e governo civile nella tradizione dell' "Economica" tra cinque e seicento", Daniela Frigo, Roma 1985 : [recenzja] Wojciech Tygielski Daniela Frigo (aut. dzieła rec.) s. 840
"Studia z dziejów epoki renesansu", pod red. Henryka Zinsa, Warszawa 1979 : [recenzja] Wojciech Tygielski Henryk Zins (aut. dzieła rec.) s. 865-866
"Łukasz Górnicki i jego czasy", pod red. B. Noworolskiej i W. Steca, Białystok 1979 : [recenzja] Wojciech Tygielski Barbara Noworolska (aut. dzieła rec.) Wiesław Stec (aut. dzieła rec.) s. 866
„Römische Kardinalshaushalte des 17. Jahrhunderts. Borghese - Barberini - Chigi”, Markus Völkel, Tübingen 1993 : [recenzja] Wojciech Tygielski Markus Völkel (aut. dzieła rec.) s. 907-912