Znaleziono 11 artykułów

Paulina Buchwald-Pelcowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sesja naukowa poświęcona twórczości Piotra Kochanowskiego Paulina Buchwald-Pelcowa s. 109-115
"Jeszcze jedno nieznane XVI-wieczne wydanie >>Psałterza<< Jana Kochanowskiego", Paulina Buchwald-Pelcowa, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1979) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Paulina Buchwald-Pelcowa (aut. dzieła rec.) s. 141
"Cenzura w dawnej Polsce : między prasą drukarską a stosem", Paulina Buchwald-Pelcowa, Warszawa 1997 : [recenzja] Paulina Buchwald-Pelcowa Jacek Głażewski s. 191-193
"Hieronim Morsztyn-pierwszy z rodu poetów", Paulina Buchwald-Pelcowa, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1980) : [recenzja] Adam Karpiński Paulina Buchwald-Pelcowa (aut. dzieła rec.) s. 192
Jeszcze jedno nieznane XVI-wieczne wydanie "Psałterza" Jana Kochanowskiego Paulina Buchwald-Pelcowa s. 211-227
"Satyra czasów saskich", Paulina Buchwald-Pelcowa, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Studia Staropolskie, t. XXV, komitet redakcyjny: Czesław Hernas (red. naczelny), Janusz Pelc (sekr. redakcji) i Jerzy Ziomek, ss. 348, 2 nlb. + 5 wklejek ilustr. : [recenzja] Maria Eustachiewicz Paulina Buchwald-Pelcowa (aut. dzieła rec.) s. 297-306
"Jan Kochanowski 1584-1984 : epoka - twórczość - recepcja", pod red. Janusza Pelca, Pauliny-Buchwald-Pelcowej i Barbary Otwinowskiej, indeks osób oraz indeks utworów Jana Kochanowskiego oprac. Maria Brynda, Lublin 1989 : [recenzja] Antoni Czyż Maria Brynda (aut. dzieła rec.) Paulina Buchwald-Pelcowa (aut. dzieła rec.) Barbara Otwinowska (aut. dzieła rec.) Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 353-361
"Emblematy w drukach polskich i Polski dotyczących XVI-XVIII wieku. Bibliografia", Paulina Buchwald Pelcowa, Wrocław 1981 : [recenzja] Adam Karpiński Paulina Buchwald-Pelcowa (aut. dzieła rec.) s. 365
"Emblematy w drukach polskich i Polski dotyczących XVI-XVIII wieku. Bibliografia", Paulina Buchwald-Pelcowa, Wrocław [etc.] 1981 : [recenzja] Rafał Karpiński Paulina Buchwald-Pelcowa (aut. dzieła rec.) s. 403-404
„Cenzura w dawnej Polsce. Między prasą drukarską a stosem”, Paulina Buchwald-Pelcowa, Warszawa 1997 : [recenzja] Jolanta Choińska-Mika Paulina Buchwald-Pelcowa (aut. dzieła rec.) s. 492-495
"Polonia typographica saeculi sedecimi. Zbiór podobizn zasobu drukarskiego tłoczni polskich XVI stulecia", zeszyt VIII: "Aleksander Augezdecki, Królewiec-Szamotuły 1549-1561 (?)", oprac. Paulina Buchwald-Pelcowa, red. Alodia Kawecka-Gryczowa, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972 : [recenzja] Bohdan Łukaszewicz Paulina Buchwald-Pelcowa (aut. dzieła rec.) Alodia Kawecka-Gryczowa (aut. dzieła rec.) s. 535-537