Znaleziono 8 artykułów

Danuta Buttler

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdania z działalności wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Z zagadnień opisu słownictwa polskiego drugiej połowy XIX wieku Danuta Buttler s. 42-44
"Uwagi o polskich terminach socjolingwistycznych", Danuta Buttler, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 (1978) : [recenzja] Alicja Szałagan Danuta Buttler (aut. dzieła rec.) s. 125
"Neologizmy potoczne powojennej polszczyzny", Danuta Buttler, "Przegląd Humanistyczny" nr 12 (1977) : [recenzja] Anna Braciszewska Danuta Buttler (aut. dzieła rec.) s. 146
"Słowo poetyckie K.I.Gałczyńskiego", Danuta Buttler, "Przegląd Humanistyczny" z.4 (1977) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Danuta Buttler (aut. dzieła rec.) s. 161
"Groteska językowa Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego", Danuta Buttler, "Przegląd Humanistyczny" R. 17 (1973) : [recenzja] Marian Płachecki Danuta Buttler (aut. dzieła rec.) s. 164
"Polskie słownictwo teatralne XIX wieku", Danuta Buttler, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1980) : [recenzja] Joanna Zawadzka Danuta Buttler (aut. dzieła rec.) s. 166
"Groteskowa struktura słowna >>Porfiriona Osiełka<<", Danuta Buttler, "Przegląd Humanistyczny", nr 6 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Danuta Buttler (aut. dzieła rec.) s. 205
"O stylu naukowym Profesora Juliana Krzyżanowskiego", Danuta Buttler, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1987) : [recenzja] Anna Wieczorkiewicz Danuta Buttler (aut. dzieła rec.) s. 254