Znaleziono 4 artykuły

Lesław Forczek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mały jubileusz Oddziału Rzeszowskiego Lesław Forczek Czesława Szetela s. 119-121
Sprawozdanie ze Zjazdu Delegatów Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza w Rzeszowie Lesław Forczek Czesława Szetela s. 192-195
O inicjatywach Oddziału Rzeszowskiego Lesław Forczek s. 202-206
"Patriotyczna lekcja historii w szkole galicyjskiej. Casus: >>Trylogia<< Henryka Sienkiewicza", Lesław Forczek, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP”, Filologia Polska, z.13 Rzeszów 1980 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Lesław Forczek (aut. dzieła rec.) s. 287