Znaleziono 11 artykułów

Andrzej Zawada

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Powiat jako format Andrzej Zawada s. 85-95
Lektorat języka polskiego w Turku (Finlandia) Andrzej Zawada s. 88-92
"Literatura polska 1918-1975", t. 1-2, Warszawa 1991-1993; "Dokumentacja bibliograficzna 1918-1944 do tomów 1 i 2", Janusz Stradecki, Warszawa 1991 : [recenzja] Andrzej Zawada Janusz Stradecki (aut. dzieła rec.) s. 192-198
Glosy do Leksykonu miasta Wielunia Andrzej Zawada s. 193-201
"Biografia awansu społecznego wsi. Proza Juliana Kawalca", Andrzej Zawada, "Literatura Ludowa" nr 2 (1977) : [recenzja] Marian Płachecki Andrzej Zawada (aut. dzieła rec.) s. 222
"Miłosz", Andrzej Zawada, Wrocław 1996; "Kisiel", Mariusz Urbanek, Wrocław 1997; "Gałczyński", Kira Gałczyńska, Wrocław 1998; "Giedroyc i „Kultura”", Andrzej Stanisław Kowalczyk, Wrocław 1999; "Schulz", Jerzy Jarzębski, Wrocław 1999; "Leśmian", Piotr Łopuszański, Wrocław 2000; "Boy-Żeleński", Henryk Markiewicz, Wrocław 2001; "Herbert", Jacek Łukasiewicz, Wrocław 2001; "Różewicz", Zbigniew Majchrowski, Wrocław 2002 : [recenzja] Alicja Szałagan Kira Gałczyńska (aut. dzieła rec.) Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) Andrzej Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) Zbigniew Majchrowski (aut. dzieła rec.) Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) Mariusz Urbanek (aut. dzieła rec.) Andrzej Zawada (aut. dzieła rec.) Piotr Łopuszański (aut. dzieła rec.) Jacek Łukasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 255-263
"Jerzy Harasymowicz - poeta popularny", Andrzej Zawada, "Literatura Ludowa", nr 2 (1974) : [recenzja] Michał Czajko Andrzej Zawada (aut. dzieła rec.) s. 297
"Czasopisma studenckie w Polsce (1945-1970)", pod redakcją Andrzeja K. Waśkiewicza, Warszawa 1975, wyd. Zarząd Główny Socjalistycznego Związku Studentów Polskich, ss. 400 : [recenzja] Andrzej Zawada Andrzej K. Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 318-326
"Wszystko pokruszone", Andrzej Zawada, Warszawa 1985 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Andrzej Zawada (aut. dzieła rec.) s. 370
"Gra w ludowe. Nurt chłopski w prozie współczesnej a kultura ludowa", Andrzej Zawada, Warszawa 1983 : [recenzja] Mirosław Lalak Andrzej Zawada (aut. dzieła rec.) s. 378
"Ludowość w świadomości literatury polskiej XX wieku", Andrzej Zawada, "Literatura Ludowa" nr 4 Ewa Szary-Matywiecka Andrzej Zawada (aut. dzieła rec.) s. 403