Znaleziono 32 artykuły

Zdzisława Kopczyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wiersz polski w "Nauce poezji" Hipolita Cegielskiego Zdzisława Kopczyńska s. 93-103
Sprawozdania z podróży naukowych za granice Zdzisława Kopczyńska Roman Loth Hanna Maria Małgowska Ryszard Przybylski Jadwiga Rytel Krystyna Sierocka Roman Sobol Jerzy Woronczak Marta Wyka-Hussakowska s. 95-110
"Poezja i język w wypowiedziach Kazimierza Brodzińskiego i Leona Borowskiego", Zdzisława Kopczyńska [w:] "Studia z teorii i historii poezji", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Zdzisława Kopczyńska Zdzisława Kopczyńska (aut. dzieła rec.) s. 98
Wiersz epiki Mickiewicza Zdzisława Kopczyńska s. 105-148
"Studia i rozprawy", Maria Dłuska, Kraków 1970 : [recenzja] Zdzisława Kopczyńska Maria Dłuska (aut. dzieła rec.) s. 112
"Wiersz polski w >>Nauce poezji<< Hipolita Cegielskiego", Zdzisława Kopczyńska, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Zdzisława Kopczyńska (aut. dzieła rec.) s. 114
"Znaczenie wyboru formy wierszowej (na przykładzie polskiego 8-zgłoskowca)", Zdzisława Kopczyńska, "Pamiętnik Literacki", R. 61 (1970), z. 4 : [recenzja] Zdzisława Kopczyńska Zdzisława Kopczyńska (aut. dzieła rec.) s. 122
"Polski wiersz tomiczny. W poszukiwaniu formuły systemu", Teresa Dobrzyńska,Zdzisława Kopczyńska, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1977) : [recenzja] Marian Płachecki Teresa Dobrzyńska (aut. dzieła rec.) Zdzisława Kopczyńska (aut. dzieła rec.) s. 137
O wierszu "Beniowskiego" Zdzisława Kopczyńska s. 139-152
Funkcje semantyczne form wierszowych w poezji polskiego romantyzmu : Mickiewicz - Słowacki - Zaleski Zdzisława Kopczyńska Lucylla Pszczołowska s. 143-156
"Język a poezja. Studia z dziejów świadomości językowej i literackiej oświecenia i romantyzmu", Zdzisława Kopczyńska, Wrocław 1976 : [recenzja] Zdzisława Kopczyńska Zdzisława Kopczyńska (aut. dzieła rec.) Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 144-152
Polski wiersz toniczny : w poszukiwaniu formuły systemu Teresa Dobrzyńska Zdzisława Kopczyńska s. 151-169
Heksametr polski : właściwości rytmiczne i funkcje znakowe Zdzisława Kopczyńska Lucylla Pszczołowska s. 165-173
O wersyfikacji "Walca" Czesława Miłosza Zdzisława Kopczyńska s. 177-190
Znaczenie wyboru formy wierszowej : (na przykładzie polskiego 8-zgłoskowca) Zdzisława Kopczyńska s. 179-195
Z zagadnień struktury językowej polskiego sylabowca Zdzisława Kopczyńska Lucylla Pszczołowska s. 183-193
Znaczenie i wartość form wierszowych w kontekście literackim epoki : (poezja polskiego baroku) Zdzisława Kopczyńska Lucylla Pszczołowska s. 195-210
"Funkcje semantyczne form wierszowych w poezji polskiego romantyzmu. Mickiewicz-Słowacki-Zaleski", Zdzisława Kopczyńska, Lucylla Pszczołowska, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Zdzisława Kopczyńska (aut. dzieła rec.) Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) s. 210
Słowiańska metryka porównawcza : słownik rytmiczny Zdzisława Kopczyńska Lucylla Pszczołowska Kvĕta Sgallová Atanas Sławow Miroslav Červenka s. 213-233
"„Pan Tadeusz”", t. 1: "Studia o poemacie"; t. 2: "Studia o tekście", Kazimierz Wyka, indeksy opracowała Aniela Piorunowa, Warszawa 1963, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego Aniela Piorunowa, seria: Historia Literatury, 1, redakcja serii: Maria Janion, Jan Kott, Zofia Szmydtowa, s. 326, 8 nlb.; 412, 4 nlb. + 1 wkładka erraty : [recenzja] Zbigniew Goliński Maria Janion Zdzisława Kopczyńska Mirosława Puchalska Zofia Stefanowska Alina Witkowska Kazimierz Wyka Maria Żmigrodzka Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 239-266
Miejsce nauki o wierszu w językoznawstwie Zdzisława Kopczyńska Lucylla Pszczołowska s. 250-252
"Tonizm. Poetyka. Zarys encyklopedyczny. Dział III. Wersyfikacja", Teresa Dobrzyńska,Zdzisława Kopczyńska, T.V. PAN IBL, Wrocław 1979 : [recenzja] Marian Płachecki Teresa Dobrzyńska (aut. dzieła rec.) Zdzisława Kopczyńska (aut. dzieła rec.) s. 269
Między interpretacją a historią kultury duchowej : na marginesie obecnej sytuacji niemieckiego literaturoznawstwa Horst Rüdiger Zdzisława Kopczyńska (tłum.) s. 285-304
"Heksametr polski. Właściwości rytmiczne i funkcje znakowe", Zdzisława Kopczyńska, Lucylla Pszczołowska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1983) : [recenzja] Maria Kalinowska Zdzisława Kopczyńska (aut. dzieła rec.) Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) s. 307
"Język a poezja. Studia z dziejów świadomości językowej i literackiej oświecenia i romantyzmu", Zdzisława Kopczyńska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, tom XLV, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, ss. 208 : [recenzja] Irena Kitowiczowa Zdzisława Kopczyńska (aut. dzieła rec.) s. 310-318
"Ballada", Ireneusz Opacki, Czesław Zgorzelski, zeszyt pod redakcją Marii Renaty Mayenowej i Zdzisławy Kopczyńskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, ss. 180, 2 nlb. + errata na wklejce; "Poetyka. Zarys encyklopedyczny", komitet redakcyjny: Lucylla Pszczołowska (red. naczelny), Zdzisława Kopczyńska (sekr. redakcji), Maria Dłuska, Maria Renata Mayenowa, Aleksandra Okopie-Sławińska, Dział I: Gatunki literackie, tom VII: Nowożytne gatunki fabularne, część I: Gatunki wierszowane, zeszyt I, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk : [recenzja] Edward Balcerzan Maria Dłuska (aut. dzieła rec.) Zdzisława Kopczyńska (aut. dzieła rec.) Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 352-361
Międzynarodowa konferencja poświęcona słowiańskiej metryce porównawczej (Warszawa, 26-28 maja 1971) Zdzisława Kopczyńska Lucylla Pszczołowska s. 383-384
Międzynarodowa konferencja poświęcona słówiańskiej metryce porównawczej (Warszawa, 21-24 maja 1969) Zdzisława Kopczyńska Lucylla Pszczołowska s. 426-428
O dwóch typach ośmiozgłoskowca Zdzisława Kopczyńska Lucylla Pszczołowska s. 459-462
Refleksje przy lekturze "Teorii badań literackich za granicą" Zdzisława Kopczyńska s. 471-486
Polska strofa oktawowa Zdzisława Kopczyńska s. 491-510
Międzynarodowa Konferencja Poetyki, 18-27 sierpnia 1960 Zdzisława Kopczyńska Lucylla Pszczołowska s. 525-532