Znaleziono 30 artykułów

Ireneusz Opacki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowackiego "równania z jedną niewiadomą" Ireneusz Opacki s. 5-44
"W środku niebokręga" : o "Balladach i romansach" Mickiewicza Ireneusz Opacki s. 69-84
"Poezja romantycznych przełomów. Szkice", Ireneusz Opacki, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972 : [recenzja] Janina Kamionka-Straszakowa Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) s. 89
"Z zagadnień cyklu sonetowego w polskim romantyzmie", Ireneusz Opacki [w:] "Studia z teorii i historii poezji", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Janina Kamionkowa Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) s. 100
"Ballada", Ireneusz Opacki, Czesław Zgorzelski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Ewa Szary Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 115
"Ruch konwencji. Szkice o poezji romantycznej", Anna Opacka, Ireneusz Opacki, Katowice 1975 : [recenzja] Anna Opacka Ireneusz Opacki Anna Opacka (aut. dzieła rec.) Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) Lucjan Grobelak (tłum.) s. 127-136
"Pośmiertna w głębi jezior maska", Ireneusz Opacki, Warszawa 1971 : [recenzja] Jacek Trznadel Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) s. 142
"Liryka punktów widzenia. (O poezji Haliny Poświatowskiej)", Ireneusz Opacki, Jan Piotrowiak, "Prace Historycznoliterackie" T.14, Katowice 1979 : [recenzja] Aleksander Nawarecki Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) Jan Piotrowiak (aut. dzieła rec.) s. 144
"Dwa układy jednego wiersza. (O >>Śmierci Mickiewicza<< Jana Lechonia)", Ireneusz Opacki, "Ruch Literacki" z.2 (1976) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) s. 156
"Słowackiego równania z jedną niewiadomą", Ireneusz Opacki, "Pamiętnik Literacki", R. 61 (1970), z. 4 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) s. 158
"Pomniki i wiersz. Pamiątka i poezja na przełomie Oświecenia i Romantyzmu", Ireneusz Opacki, "Roczniki Humanistyczne" T. XVIII (1970) : [recenzja] Maria Joczowa Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) s. 162
Spór o autorstwo Słowackiego Ireneusz Opacki s. 173-180
Król-Duch, Herostrates i Juliusz : trzy spotkania liryki ze Słowackim Ireneusz Opacki s. 197-215
"Gwiazdy pierwsze. O liryce Jana Brzechwy", Ireneusz Opacki, "Roczniki Humnistyczne", T. 19 (1971), z. 1 : [recenzja] Hanna Filipkowska Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) s. 214
"Ruch konwencji: szkice o poezji romantycznej", Anna Opacka, Ireneusz Opacki, "Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego", Katowice 1975 : [recenzja] Małgorzata Masalska Anna Opacka (aut. dzieła rec.) Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) s. 218
"Liryka punktów widzenia. (O poezji Haliny Poświatowskiej)", Ireneusz Opacki, Jan Piotrowiak, "Prace Naukowe UŚl." nr 328. Prace Historycznoliterackie 14 : [recenzja] Aleksander Nawarecki Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) Jan Piotrowiak (aut. dzieła rec.) s. 240
"Dzieło literackie i książka w kulturze : studia i szkice ofiarowane profesor Renardzie Ocieczek w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej", red. nauk. Ireneusz Opacki, przy współudziale Bożeny Mazurkowej, indeks osób oprac. Bożena Mazurkowa, przy współudziale Agnieszki Pizun-Maszczykowej, Katowice 2002 : [recenzja] Michał Kuran Bożena Mazurkowa (aut. dzieła rec.) Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) Agnieszka Pizun-Maszczykowa (aut. dzieła rec.) s. 241-249
"Ruch konwencji. Szkice o poezji romantycznej", Anna Opacka, Ireneusz Opacki, Katowice 1975, wydawca: Uniwersytet Śląski, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Nr 97, ss. 212 : [recenzja] Tadeusz Makles Anna Opacka (aut. dzieła rec.) Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) s. 243-252
"Osobowość Słowackiego na podstawie psychologicznej analizy jego utworów dramatycznych", Stanisław Siek, Warszawa 1970, Akademia Teologii Katolickiej, ss. 136 (Rotaprint) : [recenzja] Ireneusz Opacki Stanisław Siek (aut. dzieła rec.) s. 294-298
"Romantyzm. Studia o ideach i stylu", Maria Janion, indeksy zestawiły Małgorzata Czermińska i Anna Lisowska, Warszawa 1969, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 361, 3 nlb. : [recenzja] Ireneusz Opacki Małgorzata Czermińska (aut. dzieła rec.) Maria Janion (aut. dzieła rec.) Anna Lisowska (aut. dzieła rec.) s. 334-347
Krzyżowanie się postaci gatunkowych jako wyznacznik ewolucji poezji Ireneusz Opacki s. 349-389
"Ballada", Ireneusz Opacki, Czesław Zgorzelski, zeszyt pod redakcją Marii Renaty Mayenowej i Zdzisławy Kopczyńskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, ss. 180, 2 nlb. + errata na wklejce; "Poetyka. Zarys encyklopedyczny", komitet redakcyjny: Lucylla Pszczołowska (red. naczelny), Zdzisława Kopczyńska (sekr. redakcji), Maria Dłuska, Maria Renata Mayenowa, Aleksandra Okopie-Sławińska, Dział I: Gatunki literackie, tom VII: Nowożytne gatunki fabularne, część I: Gatunki wierszowane, zeszyt I, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk : [recenzja] Edward Balcerzan Maria Dłuska (aut. dzieła rec.) Zdzisława Kopczyńska (aut. dzieła rec.) Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 352-361
"Skamander : studia z zagadnień poetyki i socjologii form poetyckich", pod red. Ireneusza Opackiego, indeks nazwisk i utworów literackich zestawił Marek Pytasz, Katowice 1978 : [recenzja] Tadeusz Makles Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) Marek Pytasz (aut. dzieła rec.) s. 362-370
"Poetyckie dialogi z kontekstem : szkice o poezji XX wieku", Ireneusz Opacki, Katowice 1979 : [recenzja] Zbigniew Kloch Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) s. 371-376
"Poezja romantycznych przełomów. Szkice", Ireneusz Opacki, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, tom XXVIII, komitet redakcyjny: Janusz Sławiński (red. naczelny), Teresa Kostkiewiczowa (sekr. redakcji), Jan Trzynadlowski, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, ss. 198, 2 nlb. : [recenzja] Zofia Stefanowska Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) s. 392-398
spór o realia "Piłsudskiego" Jana lechonia Ireneusz Opacki s. 400-416
Wokół "Karmazynowego poematu" Jana Lechonia Ireneusz Opacki s. 439-483
"Wiersze wybrane", Julian Tuwim, opracował Michał Głowiński, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 184, s. LXVIII, 312 : [recenzja] Ireneusz Opacki Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) Julian Tuwim (aut. dzieła rec.) s. 625-636
Ogólnopolska konferencja teoretycznoliteracka pomocniczych pracowników naukowych 7-12 lutego 1962 Ireneusz Opacki s. 628-636
"Ewolucje balladowej opowieści. Zagadnienie narratora i narracji w balladzie lat 1822-1920", Ireneusz Opacki, Lublin 1961, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Rozprawy doktorskie, magisterskie i seminaryjne, Wydział Nauk Humanistycznych, nr 9, s. 98, 2 nlb.; "Ballada polska", opracował Czesław Zgorzelski, przy współudziale Ireneusza Opackiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 177, s. LXXXV, 844, 2 nlb. : [recenzja] Jan Trzynadlowski Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 631-641