Znaleziono 9 artykułów

Bożena Mazurkowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Elementy delimitacyjne w dawnych książkach (od renesansu po romantyzm) jako źródło do badań życia literackiego" Bożena Mazurkowa s. 101-105
Dzień ślubny i wieczór weselny w poezji doby stanisławowskiej : rekonesans Bożena Mazurkowa s. 139-165
"Wartości i słowa : materiały z konferencji naukowej : Katowice, 9-11 grudnia 1998, cz. I", red. Renarda Ocieczek, Bożena Mazurkowa, Katowice 2001; "Sarmackie theatrum : idee i rzeczywistość : materiały z konferencji naukowej : Katowice, 9-11 grudnia 1998, cz. II", red. Renarda Ocieczek, Maria Barłowska, Katowice 2001 : [recenzja] Maria Barłowska Wojciech Kaliszewski Bożena Mazurkowa Renarda Ocieczek s. 183-187
"Literatura i instytucje w dawnej Polsce", pod red. Hanny Dziechcińskiej, Warszawa 1994; "Kultura literacka w Polsce XVI i XVII wieku : zagadnienia wybrane", Hanna Dziechcińska, Warszawa 1994 : [recenzja] Bożena Mazurkowa Hanna Dziechcińska (aut. dzieła rec.) s. 184-201
"Krytyka literacka w Polsce w XVI i XVII wieku oraz w epoce Oświecenia", Elżbieta Sarnowska-Temeriusz, Teresa Kostkiewiczowa, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990 : [recenzja] Bożena Mazurkowa Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) Elżbieta Sarnowska-Temeriusz (aut. dzieła rec.) s. 240-245
"Dzieło literackie i książka w kulturze : studia i szkice ofiarowane profesor Renardzie Ocieczek w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej", red. nauk. Ireneusz Opacki, przy współudziale Bożeny Mazurkowej, indeks osób oprac. Bożena Mazurkowa, przy współudziale Agnieszki Pizun-Maszczykowej, Katowice 2002 : [recenzja] Michał Kuran Bożena Mazurkowa (aut. dzieła rec.) Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) Agnieszka Pizun-Maszczykowa (aut. dzieła rec.) s. 241-249
Kniaźnin odczytany na nowo Szymon Dąbrowski Patrycja Fiuk Tomasz Chachulski (aut. dzieła rec.) Bożena Mazurkowa (aut. dzieła rec.) s. 255-259
"Z powinszowaniem imienin : wiersze imieninowe poetów z drugiej połowy XVIII wieku", wstęp, wybór tekstów i opracowanie Barbara Wolska, Bożena Mazurkowa,Tomasz Chachulski, Warszawa 2011 : [recenzja] Tomasz Chachulski Jacek Wójcicki Bożena Mazurkowa (aut. dzieła rec.) Barbara Wolska (aut. dzieła rec.) s. 316-319
"Adam Stanisław Naruszewicz", ed. tekstów B. Wolska, red. nauk. B. Wolska, B. Mazurkowa, Warszawa 2014 : [recenzja] Anna Mateusiak Bożena Mazurkowa (aut. dzieła rec.) Barbara Wolska (aut. dzieła rec.) s. 516-517