Znaleziono 37 artykułów

Małgorzata Czermińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Punkt widzenia" jako kategoria antropologiczna i narracyna w prozie niefikcjonalnej Małgorzata Czermińska s. 11-27
  Zacytuj
 • Udostępnij
Podróż egzotyczna i zwrot do wnętrza : narracje niefikcjonalne między "orientalizmem" a intymistyką Małgorzata Czermińska s. 13-22
Pomiędzy listem a powieścią Małgorzata Czermińska s. 28-49
Oraz w życiu Małgorzata Czermińska s. 41-44
Autobiografia jako wyzwanie : o "Dzienniku" Gombrowicza Małgorzata Czermińska s. 49-58
Od sylwy do epifanii : na tropach pozatekstowego świata Małgorzata Czermińska s. 67-80
  Zacytuj
 • Udostępnij
O Konińskim i literaturze doświadczenia religijnego Małgorzata Czermińska s. 75-80
  Zacytuj
 • Udostępnij
Leopold Tyrmand - głos świadka Małgorzata Czermińska s. 77-83
La position autobiographique Małgorzata Czermińska Elisabeth Destrée-Van Wilder (tłum.) s. 83-102
Przewodniku prowadź! Małgorzata Czermińska Marek Witkowicz (aut. dzieła rec.) s. 100-104
European Union – West Africa Trade Relations: with or without Economic Partnership Agreement (EPA) Małgorzata Czermińska Joanna Garlińska-Bielawska s. 103-120
Literatura jest po prostu niezbędna : rozmowa z prof. dr hab. Małgorzatą Czermińską Magdalena Bąk Małgorzata Czermińska Agnieszka Nęcka s. 103-107
"Bezpieczeństwo ekonimiczne obrotu gospodarczego : ekonomia - prawo zarządzanie", red. Konrad Raczkowski, Warszawa 2014 : [recenzja] Małgorzata Czermińska Konrad Raczkowski (aut. dzieła rec.) s. 105-107
"Autotematyczność i dystans czasowy w powieściach Parnickiego", Małgorzata Czermińska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Małgorzata Czermińska (aut. dzieła rec.) s. 120
"Czas w powieściach Parnickiego", Małgorzata Czermińska, Wrocław 1972 : [recenzja] Ewa Szary Małgorzata Czermińska (aut. dzieła rec.) s. 122
Auto Małgorzata Czermińska Inga Iwasiów Dorota Kołodziejczyk Jerzy Madejski s. 125-132
Rok z Konwickim, rok z Miłoszem Małgorzata Czermińska s. 126-133
"Pomiędzy listem a powieścią", Małgorzata Czermińska, "Teksty" nr 4 (1975) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Małgorzata Czermińska (aut. dzieła rec.) s. 135
Uniwersytet Gdański Marek Adamiec Małgorzata Czermińska s. 149-151
W ciemni Małgorzata Czermińska s. 151-154
Parnickiego konszachty z czasem Ryszard Handke Małgorzata Czermińska (aut. dzieła rec.) s. 176-181
Miejsca autobiograficzne : propozycja w ramach geopoetyki Małgorzata Czermińska s. 183-200
"Zmęczeni fabułą : narracje osobiste w prozie po 1976 roku", Jerzy Kandziora, Wrocław-Warszawa-Kraków 1993 : [recenzja] Małgorzata Czermińska Jerzy Kandziora (aut. dzieła rec.) s. 190-194
"Teodor Parnicki", Małgorzata Czermińska, Warszawa 1974 : [recenzja] Aniela Piorunowa Małgorzata Czermińska (aut. dzieła rec.) s. 211
Ekfrazy w poezji Wisławy Szymborskiej Małgorzata Czermińska s. 230-242
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Gotyk i pisarze : topika opisu katedry", Małgorzata Czermińska, indeks: Piotr Sitkiewicz, Gdańsk 2005 : [recenzja] Adam Dziadek Małgorzata Czermińska (aut. dzieła rec.) Piotr Sitkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 234-238
"Autobiograficzny trójkąt : świadectwo, wyznanie, wyzwanie", Małgorzata Czermińska, red. nauk. Ryszard Nycz, Kraków 2000 : [recenzja] Sławomir Buryła Małgorzata Czermińska (aut. dzieła rec.) Ryszard Nycz (aut. dzieła rec.) s. 237-242
"Tekstowy świat : poststrukturalizm a wiedza o literaturze", Ryszard Nycz, Warszawa 1993 : [recenzja] Małgorzata Czermińska Ryszard Nycz (aut. dzieła rec.) s. 248-252
Strategiczne działania usprawniające i zwiększające bezpieczeństwo w transgranicznym ruchu towarowym w Unii Europejskiej : elektroniczny system celny Małgorzata Czermińska s. 263-277
"Powieść jako autokreacja", Jerzy Jarzębski, Kraków-Wrocław 1984 : [recenzja] Małgorzata Czermińska Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 330-333
"Romantyzm. Studia o ideach i stylu", Maria Janion, indeksy zestawiły Małgorzata Czermińska i Anna Lisowska, Warszawa 1969, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 361, 3 nlb. : [recenzja] Ireneusz Opacki Małgorzata Czermińska (aut. dzieła rec.) Maria Janion (aut. dzieła rec.) Anna Lisowska (aut. dzieła rec.) s. 334-347
Problematyka czasu we współczesnych badaniach literackich Małgorzata Czermińska s. 354-374
"Autobiografia i powieść, czyli pisarz i jego postacie", Małgorzata Czermińska, Gdańsk 1987 : [recenzja] Anna Sobolewska Małgorzata Czermińska (aut. dzieła rec.) s. 362-366
"Czas w powieściach Parnickiego", Małgorzata Czermińska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972, Zakład Naukowy imienia OssolińskichWydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, tom XXXI, komitet redakcyjny: Janusz Sławiński (red. naczelny), Edward Balcerzan, Kazimierz Bartoszyński, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, ss. 136 : [recenzja] Jacek Łukasiewicz Małgorzata Czermińska (aut. dzieła rec.) s. 363-368
"Konteksty nauki o literaturze", pod redakcją Małgorzaty Czermińskiej, Wrocław-Warsawa-Kraków-Gdańsk 1973, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, tom XXXIV, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, ss. 158 : [recenzja] Ryszard K. Przybylski Małgorzata Czermińska (aut. dzieła rec.) s. 388-399
Elżbieta Feliksiak (1937-2015) Małgorzata Czermińska s. 472-476
"Pisarstwo Teodora Parnickiego", Teresa Cieślikowska, Warszawa 1965, Instytut Wydawniczy «Pax», s. 270, 2 nlb. + 1 wkleka erraty : [recenzja] Małgorzata Czermińska Teresa Cieślikowska (aut. dzieła rec.) s. 620-625