Znaleziono 26 artykułów

Michał Kuran

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo od Redakcji Maria Barłowska Dariusz Dybek Michał Kuran Witold Wojtowicz s. 5-6
Wprowadzenie Michał Kuran s. 5-18
Z dziejów barokowego parnasu : o wybitnych utworach Samuela Twardowskiego Michał Kuran s. 7-40
Spór o autorstwo "Sarmatiae Europae descriptio" a działalność translatorska Marcina Paszkowskiego Michał Kuran s. 9-23
"Bitwa wołoska" Krzysztofa Poradowskiego - zmagania mołdawskie Samuela Koreckiego i Michała Wiśniowieckiego oraz klęska książąt pod Sasowym Rogiem w roku 1616 Michał Kuran s. 13-41
O przyjaźni poety z senatorem : ody Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SJ dla biskupa Stanisława Łubieńskiego (na tle korespondencji) Michał Kuran s. 15-44
Od "Carmina" III 16 Horacego do "Przeważnej legacyji" Samuela Twardowskiego : między liryką a epiką Michał Kuran s. 17-24
"Chorągiew sauromatcka w Wołoszech" Marcina Paszkowskiego jako przykład epickich nowin poświęconych batalii chocimskiej z 1621 roku Michał Kuran s. 21-44
Samuel Twardowski w literackiej szkole Mikołaja Reja Michał Kuran s. 25-36
Formy "grzecznośc" w "Przeważnej legacyi" Samuela Twardowskiego : język, literatura, historia i dyplomacja Michał Kuran s. 29-64
Losy i doświadczenia turecko-tatarskie Jakuba Kimikowskiego w epickiej próbie Marcina Paszkowskiego "Dzieje tureckie" Michał Kuran s. 29-52
Poemat epicedialny Mikołaja Fatowicza "Odmiana żalu w pociechę synowi" - w rocznicę śmierci księcia Janusza Wiśniowieckiego Michał Kuran s. 37-79
Bohater zbiorowy w twórczości heroicznej Samuela Twardowskiego Michał Kuran s. 43-66
Ku nieśmiertelnej sławie : Tomasz Zamoyski w oracjach pogrzebowych Michał Kuran s. 45-65
"Żądza pisania" jako przejaw postawy twórczej Marcina Paszkowskiego Michał Kuran s. 45-69
Utwory funeralne ku czci księcia Janusza Wiśniowieckiego (Czarliński, Giżycki, Fatowicz) : u genezy eposu biograficznego Samuela Twardowskiego Michał Kuran s. 47-78
O wariantach kaliskiej edycji "Wojny domowej" Samuela Twardowskiego Michał Kuran s. 57-116
Etos wodza w twórczości Samuela Twardowskiego Michał Kuran s. 65-96
Moskiewska trylogia Jana Żabczyca Michał Kuran s. 109-126
Kampania smoleńska Władysława IV (1634) w twórczości Samuela ze Skrzypny Twardowskiego Michał Kuran s. 171-200
Struktura i problematyka kazań tryumfalnych Piotra Skargi wygłaszanych z okazji zwycięstw wojennych Michał Kuran s. 209-224
"Dzieło literackie i książka w kulturze : studia i szkice ofiarowane profesor Renardzie Ocieczek w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej", red. nauk. Ireneusz Opacki, przy współudziale Bożeny Mazurkowej, indeks osób oprac. Bożena Mazurkowa, przy współudziale Agnieszki Pizun-Maszczykowej, Katowice 2002 : [recenzja] Michał Kuran Bożena Mazurkowa (aut. dzieła rec.) Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) Agnieszka Pizun-Maszczykowa (aut. dzieła rec.) s. 241-249
Tryumf Taidy ogłoszony : o diariuszu obłóczyn u dominikanek lwowskich księżnej Teofili Wiśniowieckiej w 1753 roku Michał Kuran s. 268-290
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Siadaj i opowiadaj mi, co tam u ciebie na warsztacie" : o Profesorze Jerzym Starnawskim z profesor Marią Wichową rozmawiają Tomasz Cieślak i Michał Kuran Tomasz Cieślak Michał Kuran Maria Wichowa s. 380-400
"Piśmiennictwo zakonne w dobie staropolskiej", red. Katarzyna Kaczor-Scheitler, Magdalena Kuran, Michał Kuran, Łódź 2013 : [recenzja] Beata Prokopczyk Katarzyna Kaczor-Scheitler (aut. dzieła rec.) Magdalena Kuran (aut. dzieła rec.) Michał Kuran (aut. dzieła rec.) s. 518
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Piotr Skarga - w czterechsetlecie śmierci", red., Magdalena Kuran, Michał Kuran, Łódź 2013 : [recenzja] Aldona Jankowska Magdalena Kuran (aut. dzieła rec.) Michał Kuran (aut. dzieła rec.) s. 520