Znaleziono 20 artykułów

Maria Dłuska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Dookoła Piotra Kochanowskiego przekładu "Jerozolimy wyzwolonej" /sprawa oktawy Barbara Otwinowska Maria Dłuska (aut. dzieła rec.) s. 95
Józef Elsner o sylabotonizmie i o heksametrach Mickiewicza Maria Dłuska s. 102-120
Modernistyczny barok Żeromskiego : studium prozy poetyckiej pisarza Maria Dłuska s. 109-152
"Studia i rozprawy", Maria Dłuska, Kraków 1970 : [recenzja] Zdzisława Kopczyńska Maria Dłuska (aut. dzieła rec.) s. 112
"Studia i rozprawy. T. 3", Maria Dłuska, Kraków 1972 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Maria Dłuska (aut. dzieła rec.) s. 118
"Studia z historii i teorii wersyfikacji polskiej. T.1,2", Maria Dłuska, Wyd. 2 rozszerz., Warszawa 1978 : [recenzja] Marian Płachecki Maria Dłuska (aut. dzieła rec.) s. 123
O naukowość sporu naukowego Maria Dłuska s. 130-145
Sylabotonizm a kryteria rytmiki Maria Dłuska s. 138-150
"Skrzydła poezji polskiej i współczesny antywiersz", Maria Dłuska, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Językoznawcze z.54, Kraków 1977 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Maria Dłuska (aut. dzieła rec.) s. 214
"Próba teorii wiersza polskiego", Maria Dłuska, Kraków 1980 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Maria Dłuska (aut. dzieła rec.) s. 318
"Ballada", Ireneusz Opacki, Czesław Zgorzelski, zeszyt pod redakcją Marii Renaty Mayenowej i Zdzisławy Kopczyńskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, ss. 180, 2 nlb. + errata na wklejce; "Poetyka. Zarys encyklopedyczny", komitet redakcyjny: Lucylla Pszczołowska (red. naczelny), Zdzisława Kopczyńska (sekr. redakcji), Maria Dłuska, Maria Renata Mayenowa, Aleksandra Okopie-Sławińska, Dział I: Gatunki literackie, tom VII: Nowożytne gatunki fabularne, część I: Gatunki wierszowane, zeszyt I, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk : [recenzja] Edward Balcerzan Maria Dłuska (aut. dzieła rec.) Zdzisława Kopczyńska (aut. dzieła rec.) Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 352-361
Metryka a intonacja Karol Wiktor Zawodziński Maria Dłuska (aut. dzieła rec.) s. 395-424
O wersyfikacji Mickiewicza : część druga Maria Dłuska s. 403-443
Stan i potrzeby badań wersyfikacyjnych w Polsce Maria Dłuska s. 406-418
Studium "Mowy i ziemi" Wierzyńskiego Maria Dłuska s. 407-433
Działalność Ostrołęckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w latach 1981-1995 : (rys historyczny) Maria Dłuska Elżbieta Nisiobęcka s. 419-421
Między prozą a wierszem Maria Dłuska s. 457-468
Wierz meliczny - wiersz ludowy Maria Dłuska s. 473-502
"Metryka grecka i łacińska (Praca zespołowa wykonana w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Wrocławskiego)", pod redakcją Marii Dłuskiej i Władysława Strzeleckiego, Wrocław 1959, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Seria: „Poetyka. Zarys encyklopedyczny”, Dział III: Wersyfikacja, tom 8: Metryki Obcojęzyczne, część I, redaktor naczelny Maria Renata Mayenowa, komitet redakcyjny: Kazimierz Budzyk, Maria Dłuska, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, s. 243 : [recenzja] Mieczysław Brożek Maria Dłuska (aut. dzieła rec.) Władysław Strzelecki (aut. dzieła rec.) s. 566-571
"Próba teorii wiersza polskiego", Maria Dłuska, Warszawa 1962, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego Aniela Piorunowa, seria: Teoria Literatury, 1, redakcja serii: Konrad Górski, Maria Renata Mayenowa, Władysław Kuraszkiewicz, s. 309, 3 nlb. + 1 wklejka erraty : [recenzja] Jan Trzynadlowski Maria Dłuska (aut. dzieła rec.) s. 579-589