Znaleziono 4 artykuły

Irena Kitowiczowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Człowiek wobec natury w poglądach Brodzińskiego i Mochnackiego Irena Kitowiczowa s. 61-82
Mochnacki a sprawa programu krytycznoliterackiego Irena Kitowiczowa Krystyna Krzemień-Ojak (aut. dzieła rec.) s. 131-135
"Człowiek wobec natury- w poglądach Brodzińskiego i Mochnackiego", Irena Kitowiczowa, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1976) : [recenzja] Małgorzata Masalska Irena Kitowiczowa (aut. dzieła rec.) s. 191
"Język a poezja. Studia z dziejów świadomości językowej i literackiej oświecenia i romantyzmu", Zdzisława Kopczyńska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, tom XLV, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, ss. 208 : [recenzja] Irena Kitowiczowa Zdzisława Kopczyńska (aut. dzieła rec.) s. 310-318