Znaleziono 3 artykuły

Krystyna Krzemień-Ojak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mochnacki a sprawa programu krytycznoliterackiego Irena Kitowiczowa Krystyna Krzemień-Ojak (aut. dzieła rec.) s. 131-135
"Maurycy Mochnacki. Program kulturalny i myśl krytycznoliteracka", Krystyna Krzemień-Ojak, Warszawa 1975 : [recenzja] Marek Gumkowski Krystyna Krzemień-Ojak (aut. dzieła rec.) s. 206
"Maurycy Mochnacki. Program kulturalny i myśl krytycznoliteracka", Krystyna Krzemień-Ojak, indeks zestawiła Ewa Maciak, Warszawa 1975, Państwowy Instytut Wydawniczy, „Historia i Teoria Literatury Polskiej. Studia”, seria: Historia Literatury, t. 38, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 310, 6 nlb. : [recenzja] Marek Graszewicz Krystyna Krzemień-Ojak (aut. dzieła rec.) Ewa Maciak (aut. dzieła rec.) s. 340-350