Znaleziono 4 artykuły

Andrzej Kotliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Nieczysty anioł", "strasznych duchów dziecina" i "lokaj kłamstwa" Andrzej Kotliński s. 22-39
"Twórczość Juliusza Słowackiego. W stusiedemdziesięciolecie jego urodzin. Oryginalność - uniwersalność - recepcja" : Olsztyn, 21-23 XI 1989 Andrzej Kotliński s. 222-223
"Mistrz „czerwonego rymu” Słowacki", Andrzej Kotliński, Warszawa 2000 : [recenzja] Sławomir Buryła Andrzej Kotliński (aut. dzieła rec.) s. 255-259
">>Nieczysty anioł<<, >>strasznych duchów dziecina<< i >>lokaj kłamstwa<<", Andrzej Kotliński, "Teksty" nr 6 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Andrzej Kotliński (aut. dzieła rec.) s. 261