Znaleziono 14 artykułów

Jan Michalik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia rozpraw doktorskich Jan Michalik Wacław Woźnowski s. 137-140
"Miejsce >>Karykatur<< w twórczości Jana Augusta Kisielewskiego", Jan Michalik, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej" t.XII (1974) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Jan Michalik (aut. dzieła rec.) s. 181
"Twórczość Ibsena w sądach krytyki polskiej 1875-1906", Jan Michalik, Wrocław : [recenzja] Hanna Filipkowska Jan Michalik (aut. dzieła rec.) s. 182
"Wokół teorii dramatu naturalistycznego", Jan Michalik, "Ruch Literacki" z. 2 (1978) : [recenzja] Maria Prussak Jan Michalik (aut. dzieła rec.) s. 198
"Nietzscheanizm w dramatach Jana Augusta Kisielewskiego", Jan Michalik, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN", T. 10 (1972) : [recenzja] Hanna Filipkowska Jan Michalik (aut. dzieła rec.) s. 200
Kształtowanie tekstów dramatów Jana Augusta Kisielewskiego Jan Michalik s. 225-264
"Zabawa >>Karykaturami<<", Jan Michalik, "Ruch Literacki" z.6 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Jan Michalik (aut. dzieła rec.) s. 235
">>Castus Joseph<< na scenie", Jan Michalik, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie" T.24 (1987) : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Jan Michalik (aut. dzieła rec.) s. 243
Nieznane teksty "Zielonego Balonika" Jan Michalik s. 267-288
"Dzieje teatru w Krakowie w latach 1893-1915. Teatr Miejski", Jan Michalik, Kraków 1985 : [recenzja] Maria Prussak Jan Michalik (aut. dzieła rec.) s. 290
"Dramaty", Jan August Kisielewski, opracował Roman Taborski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 196, redakcja: Jan Hulewicz i Samuel Sandler, ss. LXX, 426, 4 nlb. + 2 wklejki ilustr. : [recenzja] Jan Michalik Jan August Kisielewski (aut. dzieła rec.) Roman Taborski (aut. dzieła rec.) s. 298-307
"Nieznane teksty >>Zielonego Balonika<<", Jan Michalik, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Jan Michalik (aut. dzieła rec.) s. 314
"Studia nad życiem i twórczością Jana Augusta Kisielewskiego", Piotr Obrączka, Opole 1973, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu, seria B, Studia i Monografie, Nr 36, ss. 148 + errata na wklejce : [recenzja] Jan Michalik Piotr Obrączka (aut. dzieła rec.) s. 419-424
Sesja naukowa ku uczczeniu pamięcie Stanisława Pigonia (Kraków, 19 grudnia 1969) Jan Michalik s. 423-426