Znaleziono 7 artykułów

Teresa Szóstek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Andrzej Bazan Grażyna Burkowska Antoni Czyż Elżbieta Dąbrowska Marek Gumkowski Leszek Hensel Anna Kalinowska Maria Kalinowska Zbigniew Kloch Maria Koszycka Stanisław Kryński Marek Kulesza Krystyna Kłosińska Antoni Libera Dorota Mazurek Ewa Moniuszko Katarzyna Mroczek Ewa Odachowska-Zielińska Tadeusz Piersiak Jacek Popiel Krystyna Płachcińska Tomasz Stępień Alicja Szałagan Eligiusz Szymanis Teresa Szóstek Wojciech Tomasik Jan Tomkowski Janusz Urbaniak Anna Werpachowska Edmund Łągiewka s. 16-173
Funkcjonowanie exemplum w systemie retoryki starożytnej Teresa Szostek s. 45-51
Średniowieczne exemplum homiletyczne jako element kultury literackiej Teresa Szostek s. 97-111
Układ przestrzeni w średniowiecznych exemplach homiletycznych Teresa Szostek s. 159-168
"Exemplum w polskim średniowieczu", Teresa Szostek, Warszawa 1997 : [recenzja] Wojciech Mrozowicz Teresa Szostek (aut. dzieła rec.) s. 238
"Funkcjonowanie exemplum w systemie retoryki starożytnej", Teresa Szostek, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Teresa Szostek (aut. dzieła rec.) s. 307
"Układ przestrzeni w średniowiecznych exemplach homiletycznych", Teresa Szostek, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1987) : [recenzja] Andrzej Horubała Teresa Szostek (aut. dzieła rec.) s. 341