Znaleziono 32 artykuły

Zdzisław Skwarczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poprzednicy filomatów Zdzisław Skwarczyński s. 1-25
"Jezioro Bodeńskie" Dygata Zdzisław Skwarczyński s. 3-29
Reymont - i reymontiana Zdzisław Skwarczyński s. 5-42
"Pożegnania" Dygata Zdzisław Skwarczyński s. 17-30
"Podróż" i "Disneyland" Stanisława Dygata Zdzisław Skwarczyński s. 37-55
Stanisław Dygat Zdzisław Skwarczyński s. 47-62
"Podróże napowietrzne" Juliana Ursyna Niemcewicza Zdzisław Skwarczyński s. 70-79
">>Podróż<< i >>Disneyland<< Stanisława Dygata", Zdzisław Skwarczyński, "Prace Polonistyczne" S.XXXI (1975) : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Zdzisław Skwarczyński (aut. dzieła rec.) s. 127
Sprawa zagórska Zdzisław Skwarczyński s. 129-161
"Historia Johanna Drummer" Juliana Ursyna Niemcewicza Zdzisław Skwarczyński s. 133-158
Sprawozdania z podróży naukowych za granicę Samuel Fiszman Julian Lewański Janusz Odrowąż-Pieniążek Zdzisław Skwarczyński Tadeusz Witczak s. 163-171
Listy Jana Koźmiana do Antoniego Goreckiego z lat 1839-1954 Zdzisław Skwarczyński s. 185-219
"Kazimierz Kontrym. Towarzystwo Szubrawców. Dwa studia", Zdzisław Skwarczyński, Łódź 1961, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich we Wrocławiu, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Wydział I, Nr 48, s. 226 : [recenzja] Alina Witkowska Zdzisław Skwarczyński (aut. dzieła rec.) s. 200-206
"Jezioro Bodeńskie Dygata", Zdzisław Skwarczyński, "Prace Polonistyczne", T. 28 (1972) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Zdzisław Skwarczyński (aut. dzieła rec.) s. 208
Z pieśni przedpowstaniowych Zdzisław Skwarczyński s. 223-226
Listy W. S. Reymonta do Henryka Gierszyńskiego Zdzisław Skwarczyński Henryk Skwarczyński s. 235-249
">>Pożegnania<< Dygata", Zdzisław Skwarczyński, Prace Polonistyczne" S.XXX (1974) : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Zdzisław Skwarczyński (aut. dzieła rec.) s. 237
Dwa listy Reymonta Zdzisław Skwarczyński s. 262-265
Zygmunt Szczakowski (1903 -1981) Zdzisław Skwarczyński s. 263-266
"Listy W.S. Reymonta do Henryka Gierszyńskiego", Zdzisław i Henryk Skwarczyńscy, "Prace Polonistyczne" S.XXX (1974) : [recenzja] Hanna Filipkowska Zdzisław Skwarczyński (aut. dzieła rec.) Henryk Skwarczyński (aut. dzieła rec.) s. 275
Felietony i opowiadania Stanisława Dygata Zdzisław Skwarczyński s. 275-280
Nieznane listy A. E. Odyńca do A. Goreckiego Zdzisław Skwarczyński s. 289-293
Mieszczański wiersz dydaktyczny Zdzisław Skwarczyński s. 295
Dziennik pierwszego tygodnia wojny w Łodzi Zdzisław Skwarczyński s. 309-328
"Zarys nowszej literatury ludowej", Stanisław Pigoń, Kraków 1946, Wyd. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, s. 238 : [recenzja] Zdzisław Skwarczyński Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 316-321
Z nie publikowanych wierszy Antoniego Goreckiego Zdzisław Skwarczyński s. 329-331
Przyśpiewki weselne Jeżowa i okolic Zdzisław Skwarczyński s. 329-347
Przyśpiewki weselne Jeżowa i okolic [2] Zdzisław Skwarczyński s. 335-372
"Przyśpiewki weselne Jeżowa i okolic", Zdzisław Skwarczyński, "Prace Polonistyczne" Seria XL (1985): [recenzja] Anna Bujnowska Zdzisław Skwarczyński (aut. dzieła rec.) s. 338
Zygmunt Szczakowski 1903-1981 Zdzisław Skwarczyński s. 349-353
"W szkole sentymentalizmu. „Tygodnik Wileński” z 1804 r.", Zdzisław Skwarczyński, Łódź 1958, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Wydział I, nr 34, stron 59 + 5 kart ilustracji : [recenzja] Zdzisław Libera Zdzisław Skwarczyński (aut. dzieła rec.) s. 540-543
"Wybór pism", Franciszek Salezy Jezierski, oprac. Zdzisław Skwarczyński, 1952 : [recenzja] Jerzy Michalski Franciszek Salezy Jezierski (aut. dzieła rec.) Zdzisław Skwarczyński (aut. dzieła rec.) s. 628-630