Znaleziono 8 artykułów

Sylwester Dziki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bibliografia retrospektywna czasopism Sylwester Dziki s. 5-26
Prasa polska w latach 1944-1948 Sylwester Dziki s. 65-77
Prasa lokalna w Polsce po roku 1945 : (problemy terminologiczne-główne etapy rozwojowe-współczesne tendencje wydawnicze) Sylwester Dziki s. 99-118
"Warsztat dokumentacyjny prasoznawczy : problemy teoretyczno-metodologiczne, tradycje, stan, postulaty", Sylwester Dziki, Wrocław 1992 : [recenzja] Dorota Gdańska Sylwester Dziki (aut. dzieła rec.) s. 115-116
"Polska bibliografia adnotowana wiedzy o środkach masowego przekazu za rok 1967", pod red. Sylwestra Dzikiego, Kraków 1969; "Polska bibliografia adnotowana wiedzy o środkach masowego przekazu za rok 1968", Kraków 1970; "Polska bibliografia adnotowana wiedzy o środkach masowego przekazu za rok 1969", Kraków 1971; "Prasoznawcze prace dyplomowe w Polsce do r. 1968, oprac. Sylwester Dziki, Kraków 1970 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Sylwester Dziki (aut. dzieła rec.) s. 131-136
"Polska bibliografia adnotowana wiedzy o środkach masowego komunikowania za rok 1966", Sylwester Dziki, Kraków 1969 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Sylwester Dziki (aut. dzieła rec.) s. 259-262
"Prasa polska w latach 1944-1948", Sylwester Dziki, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 1 (1985) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Sylwester Dziki (aut. dzieła rec.) s. 276
"Prasoznawcze prace dyplomowe w Polsce do r. 1968", Sylwester Dziki, Kraków 1970 : [recenzja] Wiesława Kaszubina Sylwester Dziki (aut. dzieła rec.) s. 297-299