Znaleziono 33 artykuły

Barbara Wolska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Co dziś komu po rodzinie? Marek Pąkciński Barbara Wolska s. 3-12
Tabu i wstyd w literaturze i kulturze Marek Pąkciński Barbara Wolska s. 3-7
Jawne i ukryte w literaturze i kulturze Marek Pąkciński Barbara Wolska s. 3-7
Poezja polityczna czasów pierwszego rozbioru i sejmu delegacyjnego wobec wydarzeń tamtych lat Barbara Wolska s. 5-40
Polityczne aspekty kasaty zakonu jezuitów w poezji czasów sejmu delegacyjnego : wyniki kasaty w świetle tej poezji Barbara Wolska s. 5-32
"Muza ukryta pod znakiem herbu Syrokomli" Kajetana Kościałkowskiego Barbara Wolska s. 19-38
Poeta żywiołów : kosmologiczne obrazy w poezji Naruszewicza (I) Barbara Wolska s. 21-47
Poezja polityczna pierwszego rozbioru i sejmu delegacyjnego : historyczne tło i początki Barbara Wolska s. 21-80
Z poezji prokrólewskiej czasów sejmu delegacyjnego : sprawa "królobójców" Barbara Wolska s. 33-53
Poematy obsceniczne przypisywane Naruszewiczowi jako adaptacje wzorów obcych Barbara Wolska s. 251, 41-70
Polityczne aspekty kasaty zakonu jezuitów w poezji czasów sejmu delegacyjnego. W kręgu obiadów czwartkowych : Rzewuski, Naruszewicz, Trembecki o kasacie Barbara Wolska s. 53-79
Bez winy i wstydu : seksualność w polskiejpoezji obscenicznej o tematyce erotycznej doby Oświecenia Barbara Wolska s. 59-88
Poeta żywiołów (II) : żywioł ognia w poezji Naruszewicza Barbara Wolska s. 77-127
Echa konfederacji barskiej w okolicznościowej literaturze politycznej lat 1772-1775 Barbara Wolska s. 83-99
Pan i pies - król i poeta : o "wierszach w materiach politycznych" Stanisława Trembeckiego z lat 1773-1798 Barbara Wolska s. 89-117
Ogólne uwagi o twórczości okolicznościowej Adama Naruszewicza : wiersze podarunkowe i bukiety Barbara Wolska s. 123-174
"Tomasz Ujazdowski, wydawca >>Tandeciarza<<", Barbara Wolska, "Prace Polonistyczne" S.XXXI (1975) : [recenzja] Izabela Jarosińska Barbara Wolska (aut. dzieła rec.) s. 141
Reminiscencje antyczne w poezji Kajetana Kościałkowskiego na łamach "Muzy ukrytej pod Znakiem Herbu Syrokomli" Barbara Wolska s. 169-190
Tomasz Ujazdowski, wydawca "Tandeciarza" Barbara Wolska s. 175-203
"W świecie żywiołów, Boga i człowieka : studia o poezji Adama Naruszewicza", Barbara Wolska, Łódź 1995 : [recenzja] Aleksandra Norkowska Barbara Wolska (aut. dzieła rec.) s. 189-194
"Pisarze polskiego Oświecenia", tom 1, pod red. Teresy Kostkiewiczowej i Zbigniewa Golińskiego, Warszawa 1992 : [recenzja] Barbara Wolska Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 209-219
"O >>Kulturze Łodzi<<. Z problematyki społeczno-ideowej pisma", Barbara Wolska, Romuald Kanarek, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne" Seria 1,z.104, Łódź 1974 : [recenzja] Joanna Łuczyńska Romuald Kanarek (aut. dzieła rec.) Barbara Wolska (aut. dzieła rec.) s. 244
"Poezje zebrane", T. 1, Adam Stanisław Naruszewicz, wyd. Barbara Wolska, Warszawa 2005 : [recenzja] Zbigniew Goliński Adam Stanisław Naruszewicz (aut. dzieła rec.) Barbara Wolska (aut. dzieła rec.) s. 245-249
"Eklezjasta treściwie. Cztery przekłady polskie z doby oświecenia", Voltaire, oprac. Jacek Wójcicki, Kraków 2008 : [recenzja] Barbara Wolska Jacek Wójcicki (aut. dzieła rec.) s. 251-255
Pierwszy rozbiór w nieznanych wierszach politycznych z lat 1772-1775 Barbara Wolska s. 253-265
Ethos rycerski zagrożony : rzeczywistość pokoju i wojny w poezji Naruszewicza Barbara Wolska s. 287-334
"Poezja polityczna czasów pierwszego rozbioru i sejmu delegacyjnego : 1772-1775", Barbara Wolska, Wrocław 1982 : [recenzja] Janusz Maciejewski Barbara Wolska (aut. dzieła rec.) s. 294-299
"Z powinszowaniem imienin : wiersze imieninowe poetów z drugiej połowy XVIII wieku", wstęp, wybór tekstów i opracowanie Barbara Wolska, Bożena Mazurkowa,Tomasz Chachulski, Warszawa 2011 : [recenzja] Tomasz Chachulski Jacek Wójcicki Bożena Mazurkowa (aut. dzieła rec.) Barbara Wolska (aut. dzieła rec.) s. 316-319
"„Monitor” : 1765-1785 : wybór", opracowała i wstępem poprzedziła Elżbieta Aleksandrowska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976 : [recenzja] Barbara Wolska Elżbieta Aleksandrowska (aut. dzieła rec.) s. 349-361
"Ethos rycerski zagrożony. Rzeczywistość pokoju i wojny w poezji Naruszewicza", Barbara Wolska, "Prace Polonistyczne" Seria XL (1985): [recenzja] Anna Bujnowska Barbara Wolska (aut. dzieła rec.) s. 360
Horacy okolicznościowy i użytkowy Barbara Wolska Jacek Wójcicki Franciszek Dionizy Kniaźnin (aut. dzieła rec.) s. 420-429
"Polityczne aspekty kasaty zakonu jezuitów w poezji czasów sejmu delegacyjnego. Wyniki kasaty w świetle tej poezji", Barbara Wolska, "Prace Polonistyczne" S.38 (1982): [recenzja] Dorota Buchwald Barbara Wolska (aut. dzieła rec.) s. 478
"Adam Stanisław Naruszewicz", ed. tekstów B. Wolska, red. nauk. B. Wolska, B. Mazurkowa, Warszawa 2014 : [recenzja] Anna Mateusiak Bożena Mazurkowa (aut. dzieła rec.) Barbara Wolska (aut. dzieła rec.) s. 516-517