Znaleziono 12 artykułów

Marek Pąkciński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Co dziś komu po rodzinie? Marek Pąkciński Barbara Wolska s. 3-12
Tabu i wstyd w literaturze i kulturze Marek Pąkciński Barbara Wolska s. 3-7
Jawne i ukryte w literaturze i kulturze Marek Pąkciński Barbara Wolska s. 3-7
Masoni w oczach polskich konserwatystów Marek Pąkciński s. 56-66
Sienkiewicz a środowisko warszawskie - pomiędzy asymilacją a konfliktami Marek Pąkciński s. 89-100
Literatura a strategia : relacje o wojnie 1920 roku Stanisława Rembeka, Eugeniusza Małaczewskiego oraz Izaaka Babla Marek Pąkciński s. 123-138
Nowoczesność : opowieść o rodzinie bezimiennej Marek Pąkciński s. 201-227
"Literatura Młodej Polski między XIX a XX wiekiem", pod red. Ewy Paczoskiej i Jolanty Sztachelskiej, Białystok 1998 : [recenzja] Marek Pąkciński Ewa Paczoska (aut. dzieła rec.) Jolanta Sztachelska (aut. dzieła rec.) s. 205-210
Ciało, płeć i wstyd komunisty : na marginesie fantastycznonaukowych powieści utopijnych Stanisława Lema z lat pięćdziesiątych XX w. Marek Pąkciński s. 245-270
Ugięcie fabuły : twórczość Stanisława Lema pod presją uwarunkowań Marek Pąkciński s. 293-309
Ironiczny "skok stylu" : Miciński i Witkacy pomiędzy wzniosłością a groteską Marek Pąkciński s. 351-367
Symbolika piramidy w rytuałach wolnomularstwa a filozofia Nietzschego : prolegomena Marek Pąkciński s. 421-433