Znaleziono 29 artykułów

Daria Nałęcz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Główne dzienniki polskie lat 1944-1948 o programie demokratyzacji kulturalnej Daria Nałęcz s. 21-48
Sprawozdania z wyjazdów zagranicznych Kazimierz Bartoszyński Maria Dernałowicz Teresa Dobrzyńska Hanna Dziechcińska Ryszard Górski Janina Kamionka-Straszakowa Adam Józef Karpiński Maria Karpluk Hanna Kirchner Alina Kowalczykowa Roman Loth Teresa Michałowska Anna Nasiłowska Daria Nałęcz Franciszek Pepłowski Lucylla Pszczołowska Zofia Stefanowska Marek Tobera Anna Werpachowska Barbara Winkiel s. 37-61
Szablą i piórem (Józef Piłsudski) Daria Nałęcz s. 52-56
Sytuacja finansowa pism wileńskich w latach 1920-1921 Daria Nałęcz s. 57-62
Wydawcy w latach kryzysu : memoriał Polskiego Związku Wydawców Dzienników i Czasopism do Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 grudnia 1932 roku s. 65-78
Prasowa działalność piłsudczyków Tomasz Nałęcz Daria Nałęcz s. 67-85
Rozwój prasy a kształtowanie się zawodu dziennikarskiego na ziemiach polskich Daria Nałęcz s. 85-93
Gazety ukazujące się 2-4 razy w tygodniu w Polsce w latach 1918-1939 : zestaw tytułów i charakterystyka statystyczna Daria Nałęcz s. 93-119
"7599 dni Drugiej Rzeczypospolitej : antologia reportażu międzywojennego", wybór i oprac. E. Sabelanka, K. Koźniewska, Warszawa 1983 : [recenzja] Daria Nałęcz K. Koźniewska (aut. dzieła rec.) E. Sabelanka (aut. dzieła rec.) s. 96-100
"Zawód dziennikarza w Polsce 1918-1939", Daria Nałecz, Warszawa 1982 : [recenzja] Tadeusz Kupis Daria Nałęcz (aut. dzieła rec.) s. 101-106
"W teatrze życia : wspomnienia z lat 1920-1980", August Grodzicki, Warszawa 1984 : [recenzja] Daria Nałęcz August Grodzicki (aut. dzieła rec.) s. 108-110
"Lajkonik : wybór felietonów z lat 1931-1939", Zygmunt Nowakowski ; oprac. Henryk Markiewicz, Kraków 1975 : [recenzja] Daria Nałęcz Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) Zygmunt Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 109-111
"Poetyka i pragmatyka felietonu", Piotr Stasiński "Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej" t. 61, Wrocław 1982 : [recenzja] Daria Nałęcz Piotr Stasiński (aut. dzieła rec.) s. 111-113
Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Historii Prasy Daria Nałęcz s. 115-116
W poszukiwaniu niechcianej ideologii (Adam Skwarczyński) Daria Nałęcz s. 117-125
Belwederski zagończyk (Wojciech Stpiczyński) Daria Nałęcz s. 126-135
"Materiały do bibliografii publikaci Polskiej Partii Robotniczej 1942-1948", Ludomir Smosarski, Warszawa 1976 : [recenzja] Daria Nałęcz Ludomir Smosarski (aut. dzieła rec.) s. 127-130
Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Historii Prasy Daria Nałęcz s. 137
"Prasa studencka w Polsce 1918-1939 : zarys historyczny : bibliografia", Andrzej Pilch, Kraków 1990 : [recenzja] Daria Nałęcz Andrzej Pilch (aut. dzieła rec.) s. 138-139
Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Historii Prasy Daria Nałęcz s. 143
Sprawozdanie z zebrania Komisji Historii Prasy Daria Nałęcz s. 149-150
Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Historii Prasy Daria Nałęcz s. 151-152
"Towarzysz Kirgiz" (Tadeusz Hołówko) Daria Nałęcz s. 175-179
Życiorys konsekwentny (Józef Wasowski) Daria Nałęcz s. 203-208
Sprawozdania z wyjazdów zagranicznych Elżbieta Aleksandrowska Maria Bokszczanin Ewa Cytowska Urszula Jakubowska Elżbieta Janus Helena Kapełuś Alina Kowalczykowa Daria Nałęcz Zofia Sinko s. 244-256
"Zawód dziennikarza w Polsce. 1918-1939. Materiały i Studia do Historii Prasy i Czasopiśmiennictwa Polskiego. Z.21", Daria Nałęcz, Warszawa-Łódź 1982 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Daria Nałęcz (aut. dzieła rec.) s. 246
"Polsko-brytyjska współpraca wywiadowcza podczas II wojny światowej", tom I: "Ustalenia Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej", pod redakcją Tadeusza Dubickiego, Darii Nałęcz, Tessy Stirling, Warszawa 2004, wyd. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, ss. 612 : [recenzja] Tadeusz Kondracki Tadeusz Dubicki (aut. dzieła rec.) Daria Nałęcz (aut. dzieła rec.) Tessa Stirling (aut. dzieła rec.) s. 247-251
"Prasa podziemna w latach 1939-1945 : studia i szkice", Jerzy Jarowiecki, Kraków 1975 : [recenzja] Daria Nałęcz Jerzy Jarowiecki (aut. dzieła rec.) s. 481-483
"Droga" jako platforma kształtowania się ideologii piłsudczyków Daria Nałęcz s. 589-608