Znaleziono 8 artykułów

Norbert Korniłłowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wzorzec rycerza w literaturze polskiej (koniec XVIII - początek XIX wieku) Norbert Korniłłowicz s. 49-66
Kosmogonia barokowa : o "Tygodniku stworzenia świata" Wacława Potockiego Norbert Korniłłowicz s. 57-65
Narcyz i narcyzm w poezji staropolskiej Norbert Korniłłowicz s. 57-68
Wiersze "ogrodowe" Jana Andrzeja Morsztyna : "Do jegomości pana Jana Sobieskiego" i inne utwory Norbert Korniłłowicz s. 95-102
Zoologia fantastyczna w "Tygodniku stworzenia świata" Wacława Potockiego Norbert Korniłłowicz s. 105-114
Z dziejów motywów labiryntu, lasu i pustyni w renesansowej i barokowej poezji Norbert Korniłłowicz s. 139-149
Motywy heroizmu i miłości w literaturze polskiej XVII wieku Norbert Korniłłowicz s. 179-192
"Wiersze >>ogrodowe<< Jana Andrzeja Morsztyna. >>Do jegomości pana Jana Sobieskiego<< i inne utwory", Norbert Korniłłowicz, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Norbert Korniłłowicz (aut. dzieła rec.) s. 296