Znaleziono 4 artykuły

Antonina Obrębska-Jabłońska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O podstawie tekstowej przekładu "Pana Tadeusza" na język białoruski przez Bronisława Taraszkiewicza Antonina Obrębska-Jabłońska s. 217-222
"O podstawie tekstowej przekładu >>Pana Tadeusza<< na język białoruski przez Bronisława Taraszkiewicza", Antonina Obrębska-Jabłońska, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.17-18 (1984) : [recenzja] Jan Zieliński Antonina Obrębska-Jabłońska (aut. dzieła rec.) s. 318
"Pan Tadeusz albo aposzni zajezd na Litwie : szlachockaja historyja z 1811 i 1812 h. u dwanaccaci bylicach wierszam", Adam Mickiewicz, przeł. Bronisław Taraszkiewicz, red. nauk. Antonina Obrębska-Jabłońska, Olsztyn 1984 : [recenzja] Franciszek Sielicki Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) Antonina Obrębska-Jabłońska (aut. dzieła rec.) Bronisław Taraszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 347-348
"Słowo o wyprawie Igora" w przekładach polskich Antonina Obrębska-Jabłońska s. 408-441