Znaleziono 15 artykułów

Stefan Zabierowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O Conradzie i Piłsudskim Stefan Zabierowski s. 33-46
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Pali się we mnie jednak wasz nieśmiertelny ogień" : o "Rozmowie z J. Conradem" Mariana Dąbrowskiego z roku 1914 stefan Zabierowski s. 121-144
"Conrad w Polsce. Wybrane problemy recepcji krytycznej w latach 1896-1969", Stefan Zabierowski, Gdańsk 1971 : [recenzja] Marek Gumkowski Stefan Zabierowski (aut. dzieła rec.) s. 163
"Maria Dąbrowska-krytyk Conrada", Stefan Zabierowski, "Prace Naukowe UŚl. w Katowicach" t.8. Studia z krytyki i literatury XX wieku, Katowice 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Stefan Zabierowski (aut. dzieła rec.) s. 185
"Pięć interpretacji >>Lorda Jima<<", Stefan Zabierowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 12 (1974) : [recenzja] Marek Gumkowski Stefan Zabierowski (aut. dzieła rec.) s. 193
"Polskie spory o Conrada w latach 1945-1949", Stefan Zabierowski, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej" t.XII (1974) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Stefan Zabierowski (aut. dzieła rec.) s. 193
"Między totalizmem a personalizmem. (Z polskich dyskusji o Conradzie w latach 1932-1939)", Stefan Zabierowski, "Prace Naukowe UŚl." nr 162. Prace Historycznoliterackie V, Katowice 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Stefan Zabierowski (aut. dzieła rec.) s. 220
">>Rossentiment<< w opowiadaniu Żeromskiego >>O żołnierzu tułaczu<<", Stefan Zabierowski, "Prace Naukowe UŚl." nr 99. Prace Historycznoliterackie IV, Katowice 1976 : [recenzja] Jan Zieliński Stefan Zabierowski (aut. dzieła rec.) s. 220
"Polska kariera Conrada 1896-1968", Stefan Zabierowski, Kraków 1970 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Stefan Zabierowski (aut. dzieła rec.) s. 229
Legendotwórczy charakter biografii Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Stefan Zabierowski s. 235-263
"Autor-rodak : pisarze polscy wobec Conrada", Stefan Zabierowski, Katowice 1988 : [recenzja] Alina Brodzka Stefan Zabierowski (aut. dzieła rec.) s. 333-336
"Tradycja Conradowska w twórczości Jerzego Andrzejewskiego", Stefan Zabierowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 12 (1987) : [recenzja] Krystyna Szeżyńska-Maćkowiak Stefan Zabierowski (aut. dzieła rec.) s. 353
">>Pali się we mnie jednak wasz nieśmiertelny ogień<<. O >>Rozmowie z J. Conradem<< Mariana Dąbrowskiego roku 1914", Stefan Zabierowski, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Stefan Zabierowski (aut. dzieła rec.) s. 364
"Legendotwórczy charakter biografii Krzysztofa Kamila Baczyńskiego", Stefan Zabierowski, "Prace Polonistyczne" Seria XLIII (1988): [recenzja] Anna Hejman Stefan Zabierowski (aut. dzieła rec.) s. 386
"Conrad w perspektywie odbioru. Szkice", Stefan Zabierowski, Gdańsk 1979 : [recenzja] Marek Adamiec Stefan Zabierowski (aut. dzieła rec.) s. 426