Znaleziono 5 artykułów

Krzysztof Stępniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tutaj mogę wszystko : o terapeutycznej roli Pracowni Teatralnej Danuta Kurczab s. 24-27
"Czy Jezus wiedział, że jest Bogiem?", F. Dreyfus, Poznań 1995 : [recenzja] Krzysztof Stępniak F. Dreyfus (aut. dzieła rec.) s. 185-186
"Mit powstańca w poezji polskiej I wojny światowej", Maria Grzędzielska, Krzysztof Stępniak [w:] "Między literaturą a historią. Z tradycji idei niepodległościowych w literaturze polskiej XIX i XX w.", Red. E.Łoch, J.J.Adamowski, Lublin 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Maria Grzędzielska (aut. dzieła rec.) Krzysztof Stępniak (aut. dzieła rec.) s. 192
"Wokół literatury 1905-1907", Krzysztof Stępniak [w:] "Między literaturą a historią. Z tradycji idei niepodległościowych w literaturze polskiej XIX i XX w.", Red. E.Łoch, J.J.Adamowski, Lublin 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Krzysztof Stępniak (aut. dzieła rec.) s. 270
"Przepisy na powieść", Krzysztof Stępniak "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Filologia", vol. II, Lublin 1984 : [recenzja] Grażyna Słupecka Krzysztof Stępniak (aut. dzieła rec.) s. 310