Znaleziono 1 artykuł

Jean Jacquot

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Miejsce sceniczne w społeczeństwie współczesnym (wprowadzenie)", Jean Jacquot, Tłum. J.Lekczyńska [w:] "W kręgu socjologii teatru na świecie", Wybór i oprac. T.Pyzik i E.Udalska, Wrocław 1987 : [recenzja] Alicja Szałagan Jean Jacquot (aut. dzieła rec.) s. 222