Znaleziono 12 artykułów

Leokadia Pośpiechowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu Leokadia Pośpiechowa s. 162-165
"Z literackiej korespondencji Karola Irzykowskiego i Macieja Szukiewicza", Leokadia Pośpiechowa, "Zeszyty Naukowe WSP Opole" XIX, Filologia Polska, Opole 1981 : [recenzja] Jan Zieliński Leokadia Pośpiechowa (aut. dzieła rec.) s. 185
"Kraków w twórczości literackiej Włodzimierza Tetmajera", Leokadia Pośpiechowa, "Zeszyty Naukowe WSP Opole" Seria A, Filologia Polska XIV, Opole 1976 : [recenzja] Maria Prussak Leokadia Pośpiechowa (aut. dzieła rec.) s. 188
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu Leokadia Pośpiechowa s. 192-195
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu Leokadia Pośpiechowa s. 197-198
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu Leokadia Pośpiechowa s. 216-218
"Tęsknota za polskim ułanem. Nad rękopisem >>Księcia Józefa Poniatowskiego<< Włodzimierza Tetmajera", Leokadia Pośpiechowa, Opole 1973 : [recenzja] Hanna Filipkowska Leokadia Pośpiechowa (aut. dzieła rec.) s. 233
"Sceniczne dzieje >>Nocy św. Mikołaja<< Macieja Szukiewicza", Leokadia Pośpiechowa, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XVIII, Opole 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Leokadia Pośpiechowa (aut. dzieła rec.) s. 249
"Polskie Oberammergau czyli próba wskrzeszenia misterium w Kalwarii Zebrzydowskiej przez Macieja Szukiewicza", Leokadia Pośpiechowa, "Zeszyty Naukowe WSP Opole" S.A. Filolofia Polska XVI : [recenzja] Mar. P. Leokadia Pośpiechowa (aut. dzieła rec.) s. 256
"Jeszcze jedna wersja o mistrzu Twardowskim", Leokadia Pośpiechowa, Opole 1973 : [recenzja] Maria Prussak Leokadia Pośpiechowa (aut. dzieła rec.) s. 263
"Twórczość literacka Włodzimierza Tetmajera", Leokadia Pośpiechowa, Wrocław 1974 : [recenzja] Marek Gumkowski Leokadia Pośpiechowa (aut. dzieła rec.) s. 263
"O baśni scenicznej >>Popieluch<< Macieja Szukiewicza", Leokadia Pośpiechowa, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Filologia Polska XXII, Opole 1983 : [recenzja] Dorota Buchwald Leokadia Pośpiechowa (aut. dzieła rec.) s. 332