Znaleziono 31 artykułów

Mieczysław Adamczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Unici w kolegium i gimnazjum podolinieckim 1643-1849 Mieczysław Adamczyk s. 3-36
Czasopiśmiennictwo konspiracyjne i działalność propagandowa PPR, GL-AL i KRN na Kielecczyźnie w okresie okupacji hitlerowskiej Mieczysław Adamczyk s. 5-23
Prasa regionana i jej wartości poznawcze Mieczysław Adamczyk s. 5-7
Wstęp Mieczysław Adamczyk s. 5-7
    Zacytuj
  • Udostępnij
Konspiracyjna prasa ludowa na Kielecczyźnie (1939-1945) Mieczysław Adamczyk s. 53-76
Prasa na Kielecczyźnie w początkach Polski Ludowej (1944-1945) Mieczysław Adamczyk s. 61-78
Zawartość treściowa konspiracyjnego pisma "Odwet" Mieczysław Adamczyk s. 61-81
Działalność wydawniczo-propagandowa "Jędrusiów" Mieczysław Adamczyk s. 101-135
"Prasa konspiracyjna na Kielecczyźnie w latach 1939-1945", Mieczysław Adamczyk, Kraków 1982 : [recenzja] Jerzy Jarowiecki Mieczysław Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 102-107
"Prasa konspiracyjna ruchu ludowego 1939-1945", Bartłomiej Golka, Białystok 1975 : [recenzja] Mieczysław Adamczyk Bartłomiej Golka (aut. dzieła rec.) s. 112-114
"Kieleckie czasopiśmiennictwo konspiracyjne 1939-1945 : (noty bibliograficzne)", Mieczysław Adamczyk, Kielce 1976 : [recenzja] Stefan Iwaniak Mieczysław Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 117-118
Polska prasa na Kielecczyźnie w latach 1918-1939 Mieczysław Adamczyk s. 117-134
"Katalog krakowskiej prasy konspiracyjnej 1939-1945", Jerzy Jarowiecki, Kraków 1978 : [recenzja] Mieczysław Adamczyk Jerzy Jarowiecki (aut. dzieła rec.) s. 118-121
Kolportaż centralnej i terenowej prasy PPR w województwie kieleckim w latach 1944-1948 Mieczysław Adamczyk s. 121-132
"Prasa Kielecczyzny : tradycje i współczesność", Mieczysław Adamczyk, Warszawa 1987 : [recenzja] Andrzej Notkowski Mieczysław Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 125-138
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych na powiatowym rynku pracy Mieczysław Adamczyk s. 127-138
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Materiały pomocnicze do historii dziennikarstwa Polski Ludowej" z. 1-8, pod red. J. Centkowskiego, A. Słomkowskiej, Warszawa 1971-1976 : [recenzja] Mieczysław Adamczyk Jerzy Centkowski (aut. dzieła rec.) Alina Słomkowska (aut. dzieła rec.) s. 130-133
Uzupełnienie do "Katalogu prasy konspiracyjnej ziemi kieleckiej w latach 1939-1945" Mieczysław Adamczyk s. 137-147
Katalog prasy konspiracyjnej ziemi kieleckiej w latach 1939-1945 Mieczysław Adamczyk s. 143-189
"Materiały pomocnicze do historii dziennikarstwa Polski Ludowej" t. 9-10, pod red. Aliny Słomkowskiej, Warszawa 1978 : [recenzja] Mieczysław Adamczyk Alina Słomkowska (aut. dzieła rec.) s. 143-145
"Czasopisma dla dzieci i młodzieży". Cz. 1, "1918-1945" : materiały przeznaczone dla słuchaczy studiów bibliotekoznawczych, specjalizacje : biblioteki szkolne i pedagogiczne, czasopiśmiennictwo polskie XIX i XX w., Jerzy Jarowiecki, Kraków 1990 : [recenzja] Mieczysław Adamczyk Jerzy Jarowiecki (aut. dzieła rec.) s. 144-145
"Prasa Kielecczyzny - tradycja i współczesność", Mieczysław Adamczyk, Warszawa 1987 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Mieczysław Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 160
"Szkoły obce w edukacji Galicjan. Cz. 1, Kraje Korony Węgierskiej", Mieczysław Adamczyk, Warszawa 2003 : [recenzja] Józef Miąso Mieczysław Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 226-228
"Polska prasa na Kielecczyźnie w latach 1918-1939", Mieczysław Adamczyk, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 1 (1987) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Mieczysław Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 256
Pogrom Żydów kieleckich (4 lipca 1946 r.) w świetle polskiej prasy emigracyjnej Mieczysław Adamczyk s. 289-300
"Sprawcy klęski wrześniowej przed sądem historii", pod red. Mieczysława Adamczyka, Janusza Gmitruka, Warszawa 2005 : [recenzja] Piotr Cichoracki Mieczysław Adamczyk (aut. dzieła rec.) Janusz Gmitruk (aut. dzieła rec.) s. 349-353
Prasa Szarych Szeregów na Kielecczyźnie w okresie okupacji hitlerowskiej (1942-1945) Mieczysław Adamczyk s. 365-381
"Prasa Kielecczyzny - tradycje i współczesność", Mieczysław Adamczyk, Warszawa 1987 : [recenzja] Józef Grzywna Mieczysław Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 380-384
"Kieleckie czasopiśmiennictwo konspiracyjne 1939-1945", Mieczysław Adamczyk, Kielce 1976 : [recenzja] Stefan Iwaniak Mieczysław Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 384-386
"Starachowice. Zarys dziejów", Mieczysław Adamczyk, Stefan Pastuszka, Warszawa 1984 : [recenzja] Zenon Guldon Lech Stępkowski Mieczysław Adamczyk (aut. dzieła rec.) Stefan Pastuszka (aut. dzieła rec.) s. 483-484
"Kształcenie młodzieży chłopskiej z obwodu sądeckiego i okolic 1772-1848", Mieczysław Adamczyk, Wrocław 1981 : [recenzja] Wacław Urban Mieczysław Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 782-784