Znaleziono 8 artykułów

Lech Stępkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Statystyka obrotów towarowych na komorach celnych województwa sandomierskiego 1764 - 1766", Zenon Guldon, Lech Stępkowski, Kielce 1986 : [recenzja] Ryszard Szczygieł Zenon Guldon (aut. dzieła rec.) Lech Stępkowski (aut. dzieła rec.) s. 128-129
"Z dziejów handlu Rzeczypospolitej w XVI-XVII wieku. Studia i materiały", Zenon Guldon, Lech Stępkowski, Kielce 1980 : [recenzja] Rafał Karpiński Zenon Guldon (aut. dzieła rec.) Lech Stępkowski (aut. dzieła rec.) s. 151-152
Kazimierz Stronczyński, "Dziennik podróży 1844 rok", red. tekstu źródłowego Kazimierz Głowacki, Lech Stępkowski, Sandomiriana : Materiały do Badań nad Inwentaryzcją Zabytków, Kielce 1966 : [recenzja] Kazimierz Głowacki Jakub Lewicki Kazimierz Stronczyński Lech Stępkowski s. 188-189
"Kielce wojewódzkie. Opis historyczno-statystyczny miasta z 1829 roku", oprac. i wstępem opatrzył Lech Stępkowski, Kielce 1999 : [recenzja] Zenon Guldon Lech Stępkowski (aut. dzieła rec.) s. 379-380
"Opis geograficzno-historyczny i statystyczno-techniczny Zakładów Rządowogórnych w oddziale Białogon (do 1882 r.)", Romana Guldon, Lech Stępkowski, Zenon Guldon, Kielce 1979 : [recenzja] Andrzej Rembalski Romana Guldon (aut. dzieła rec.) Zenon Guldon (aut. dzieła rec.) Lech Stępkowski (aut. dzieła rec.) s. 427-428
"Starachowice. Zarys dziejów", Mieczysław Adamczyk, Stefan Pastuszka, Warszawa 1984 : [recenzja] Zenon Guldon Lech Stępkowski Mieczysław Adamczyk (aut. dzieła rec.) Stefan Pastuszka (aut. dzieła rec.) s. 483-484
"Pińczów i jego szkoły w dziejach", pod red. Jerzego Wyrozumskiego, Warszawa-Kraków 1979 : [recenzja] Zenon Guldon Lech Stępkowski Jerzy Wyrozumski (aut. dzieła rec.) s. 485-487
"Iłża. Monografia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta', pod red. Józefa Szymańskiego i Stefana Witkowskiego, Radom 1979 : [recenzja] Zenon Guldon Lech Stępkowski Józef Szymański (aut. dzieła rec.) Stefan Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 487-490